Enkele resultaten GroenLinks 2002-2006

GROENLINKS MAAKTE HET VERSCHIL!       

Voor het eerst in haar bestaan nam GroenLinks deel aan een college en Vlaardingen kon dat merken: GroenLinks werkt!

Enkele resultaten:

 •  Aan de zuidrand van de Broekpolder is een mooi sportcomplex verschenen.
 •  Wat betreft 'sport in de wijk' is veel bereikt (VFC, Zwaluwen,
    OranjeNassau, Korhoenlaan).
 •  Aan het ouderenbeleid werd de aandacht en het geld besteed dat het verdiend.
 •  Het milieu is weer op de kaart gezet.
 •  Er kwam een ommekeer in het omgaan net het groen/de bomen in de stad.
 •  De Broekpolder is voor natuur en recreatie gered.
 •  Op het gebied van de jeugd(zorg) is veel tot stand gekomen.
 •  Vooral de externe veiligheid op het gebied van milieu is aan de orde gesteld.
 •  Het Vlaardings vrijwilligersbeleid is dankzij de goede kwaliteit landelijk bekend.
 •  Er zijn nog steeds schooltuintjes in Vlaardingen.
 •  De Stadsgehoorzaal blijft door een grondige renovatie voor Vlaardingen behouden.
 •  Het ENECO-beleid inzake het afsluiten van mensen wordt nu kritisch gevolgd.

De inbreng van wethouder Ben van der Velde in het college, en de inbreng van de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad, was stevig.
Het kan nóg beter; daarom blijft er nog heel wat te doen!