Algemene ledenvergadering met lezing

Algemene ledenvergadering GroenLinks Vlaardingen

Lezing: GroenLinks in beweging

De voorzitter van GroenLinks, Marjolein Meijer zal op 10 mei tijdens de algemene ledenvergadering in Vlaardingen spreken over GroenLinks als beweging én de rol van de partij in de lokale democratie.
Populisme wint terrein en steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Is de politieke partij iets van het verleden?
GroenLinks start een partij-brede discussie over dit thema en hoe we lokale democratie kunnen verbeteren.
Wij hebben Marjolein Meijer alvast uitgenodigd om hierover te komen spreken.
Zet de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt. 

Agenda:

19.30 uur Opening

19.35 uur Mededelingen

19.40 uur Verslag ledenvergadering dd 15 oktober 2015 (Verslag per mail naar de leden verstuurd.)

19.45 uur Financiële jaarstukken (bijlage per mail naar de leden verstuurd)

19.50 uur Samenvoeging GroenLinks afdelingen Vlaardingen en Maassluis

Toelichting:
De afdelingen van GroenLinks Vlaardingen en Maassluis zullen voorlopig samen optrekken. Het doel hiervan is ook in Maassluis een actieve afdeling op te zetten en dat GroenLinks daar in 2018 mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
GroenLinks staat op winst dus dat moet zich ook in Maassluis vertalen in een helder GroenLinks geluid. Maassluis heeft minder dan 15 leden en kan daarom niet zelfstandig functioneren. Samen met de provinciale afdeling is afgesproken dat Raoul Kleiwegt uit Maassluis toe zal toetreden tot het bestuur van GroenLinks Vlaardingen om vanuit hier te werken aan het werven van leden uit Maassluis. Op het moment dat er uit Maassluis meer dan 15 leden zijn kan er een afdeling Maassluis worden opgericht.

19.55 uur Bestuursverkiezing

Toelichting:
Het bestuur draagt de leden R. Kleijwegt en R. Eilerts voor als kandidaat voor een functie in het afdelingsbestuur Vlaardingen/Maassluis.
R. Kleijwegt heeft zich voor de bestuursfunctie beschikbaar gesteld en zal zich met name richten op het realiseren van een zelfstandig opererende afdeling Maassluis.
Het bestuur stelt de vergadering voor R. Eilerts te benoemen als penningmeester voor welke functie hij zich ter beschikking heeft gesteld.

20.00 uur Rondvraag

20.15 uur Sluiting

Pauze

20.30 uur Lezing Partijvoorzitter GroenLinks Marjolein Meijer

We gaan Nederland veranderen
GroenLinks trekt talent aan. Daar is Jesse Klaver een voorbeeld van, maar ook de nieuwe voorzitter van GroenLinks landelijk. Op het congres van 23 april is Marjolein Meijer. met een grote meerderheid verkozen. Op de ledenvergadering zal zij praten over haar plannen hoe GroenLinks een voorhoede kan worden van een brede beweging die Nederland wil veranderen. Ze wil dit doen door in te zetten op opleiding en scouting van talent en het voeren van een professionele campagne maar ook door in GroenLinks open het debat aan te gaan en mensen te binden aan de beweging die GroenLinks is. Op dit moment wordt er vanuit het landelijke partij bureau een intern debat geïnitieerd over zeggenschap en democratie. Ook daar zal Marjolein op ingaan !

Locatie

Aanloophuis De Groene Luiken
Oosthavenkade 8
3134 NV Vlaardingen
Nederland