Bijeenkomst i.h.k.v. Europese Verkiezingen

Op 1 mei gaat GroenLinks Delft van start met de campagne voor de Europese verkiezingen, en wel met een bijeenkomst in Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 te Delft, met als onderwerp: Europa en het Milieu, Milieuvervuiling kent geen grenzen.

Een kandidaat van GroenLinks, waarschijnlijk Lara de Brito, komt het verkiezingsprogramma toelichten en haar motivatie om zich namens GroenLinks kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Voorts zal Leo de Vrees, die vier jaar voor de Europese Commissie heeft gewerkt, een toelichting geven op zijn werk binnen de Europese Commissie, DG Environment, en vooral op wat er op milieugebied is bereikt.

Zie ook ons nieuwsbericht.

Locatie

Wijkcentrum De Vleugel
Aart van der Leeuwlaan 4
Delft
Nederland