Buurten om vrede

Alle Vlaardingers, mensen uit vele andere culturen en geboren Nederlanders, kunnen zaterdag 29 november komen ‘Buurten om Vrede’. Tijdens deze multiculturele avond staan Vlaardingers stil bij de positieve initiatieven die plaatsvinden in hedendaagse conflictgebieden.  

VLAARDINGEN

Alle bewoners van Vlaardingen, geboren Nederlanders en mensen met een andere culturele achtergrond, worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten. Hoe leven we samen in Vlaardingen? En welke vredes- en humanitaire initiatieven zijn er in Vlaardingen gestart, ook voor  landen waar Vlaardingse groepen zelf vandaan komen.

De Ambassade van Vrede reikte dit thema in de vredesweek aan. De landelijke vredesorganisatie PAX leverde concrete voorstellen vanuit het motto “Wapenen met Vrede”. PAX werkt aan vrede door contacten-voor-een–lange-termijn met vredestichters in conflictgebieden te stimuleren en die contacten vol te houden; door de kracht van deze burgers-in-vreedzaam verzet kunnen we hopen op einde van conflicten en oorlogen, en in de nu nog uitzichtloze situatie al uitzien naar Vrede.  
Het slechte nieuws uit landen met oorlogen en conflicten  vullen de pagina’s in kranten en de heftige beelden de journaals. Maar er zijn in conflictgebieden ook veel maatschappelijke initiatieven om slachtoffers te helpen. Er wordt onderdak geboden, onderwijs gegeven en er is onderlinge hulp en verzet, soms gesteund door eigen verzetskranten en berichten via radio en internet. Bijv. vanuit Syrie via wekelijkse spotprenttekeningen van “Kafranbel Syrian Revolution” op facebook.

Vlaardingers helpen hierbij, dikwijls in gebieden waar zij zelf vandaan komen of waar hun familie woont. Daarover wordt op zaterdagavond 29 november gepraat door met elkaar te `buurten`. Om vrede, om slachtoffers in conflictgebieden er niet alleen voor te laten staan, hen aan te moedigen, misschien concreet te helpen en daarmee vrede te brengen.
 
De eerste erkende vluchteling in Vlaardingen Mehari Tesfamariam spreekt deze avond over de mensenhandel vanuit zijn geboorte land Eritrea, vooral over de kinderen zonder ouders.  Diana  Khader bezocht vorige maand haar moederland Palestina en kwam daar een jongerencentrum in de buurt van Bethlehem tegen en deelt haar ervaring met de groep. De Koerdische Kwestan Nadir krijgt van haar familie en haar dochter regelmatig direct nieuws over verzet tegen IS en hulpverlening aan de slachtoffers. Voor álle slachtoffers van IS wordt hulp gevraagd; daarover krijgt men te horen van Stichting Ontwikkeling Vriendschap Koerdistan-Nederland.  Vertegenwoordigers van de stichtingen Spoetnik voor Oekraïne en Salamo voor Macedonië zijn op de buurtavond  aanwezig. Telkens opnieuw zorgen zij ervoor dat er hulpgoederen gebracht worden en dat is nu met de winter in het vooruitzicht heel hard nodig.
Muzikante Sahra Muse verbindt met haar muziek en vertelt over haar land Somalië. Lovetee de Wert, uit Liberia, licht toe hoe Liberiaanse Vrouwen met hun dwingende  vredesinitiatief een einde maakten aan de burgeroorlog in dat land.  VVEH-medewerker Kadir Gulsener zorgt dat  Özgür Gültekin  Turkse Saz muziek laat horen en met een  Vlaardings volksdansgroepje liefhebbers laat dansen.
De Ambassade van Vrede vertelt over contacten met Syrische vluchtelingen in Vlaardingen, over de steun aan het hulpprogramma  via Raja Deeb in het vluchtelingenkamp Yarmouk bij Damascus en over Syrious Mission waar kinderen van ´t Palet Centrum en de Van Kampenschool in de Vredesweek kennis mee maakten.
De Vlaardingse Wereldwinkel en kerken gaan vanaf 30 november met de campagne van Solidaridad aandacht vragen voor die jeugd in ontwikkelingslanden, die toekomst geeft aan gemeenschappen, die hun eigen dorpen helpt door middel van FaireTrade.

Bezoekers van de avond wordt gevraagd om samen met al deze mensen die zich vreedzaam en geweldloos inzetten in oorlog- en conflictgebieden positief de dialoog over vrede aan te gaan en hen aan te moedigen vol te houden. De nog verre vrede kan door dergelijke contacten dichterbij komen.

Aanmelden voor de gezamenlijke maaltijd
Multiculturele avonden worden vier keer per jaar georganiseerd met elke keer een ander thema, de avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd.
Wie wil is welkom vanaf 17.30 uur bij het gebouw van het Leger des Heils, aan de Magnoliastraat 41 in Vlaardingen. De zaal is tot 22.00 uur open.
Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen met 010-4350111 of via info@vveh.nl. Het is voor de organisatie belangrijk dat u daarbij aangeeft of u gebruik maakt van de mogelijkheid om mee te eten. De zaal is open vanaf half zes, de maaltijd is vanaf zes uur tot zeven uur en kost € 3,00 per persoon.

 

Locatie

Gebouw Leger des Heils
Magnoliastraat 41
Vlaardingen
Nederland