Vlaardingen tegen Blankenburgtunnel - okt. 2015
Blankenburgtunnel... adembenemend... en NIET definitief!

Blankenburgtunnel… adembenemend… en NIET definitief!

ACTIEPAGINA - Samen met natuur- en bewonersorganisaties strijden we al jaren tegen de komst van de Blankenburgtunnel. De Blankenburgtunnel lost namelijk niets op, maar gaat ten koste van natuur, leefbaarheid en gezondheid van bewoners in de regio. Wanneer we het hebben over de Blankenburgtunnel hoor je vaak het volgende: “Hij komt er toch wel, we kunnen er niks tegen doen; allemaal verspilde energie want de minister drukt haar plannen toch wel door.” De propagandamachine van Rijkswaterstaat doet goed z'n werk. Maar, de tunnel is helemaal nog niet definitief.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot nu toe geplaatste nieuwsberichten:

_______________________________________________________________________________

Geplaatst 27 nov. 2015: BLANKENBURGVERZET - DE EINDFASE

Onze acties hebben zin gehad. Bijna 2000 zienswijzen zijn er ingeleverd door burgers uit Vlaardingen tegen de Blankenburgtunnel. We hebben twee goed bezochte actiebijeenkomsten georganiseerd en bijna 2000 folders verspreid in de stad om mensen op te roepen hun stem te laten horen.

De GroenLinks fractie in de gemeenteraad van Vlaardingen nam het voortouw waardoor de raad zich unaniem uitsprak tegen de tunnel. Het gevolg is dat steeds meer organisaties en burgers beseffen dat de tunnel inderdaad nog niet definitief is.
En dat is goed nieuws! Want het gaat er nu wél om spannen….
De minister zal zich helaas aan de velen zienswijzen van burgers en organisaties weinig gelegen laten liggen. Dat betekent dat de enige kans om de tunnel tegen te houden ligt bij het aantekenen van beroep bij de Raad van State.

GroenLinks heeft bewoners toegezegd iedereen te ondersteunen die beroep aan gaat tekenen. De komende weken zullen we hard werken aan het opzetten van een Actiegroep Blankenburgverzet en coördineren we het verzet samen met vele andere organisaties.
Houd daarom deze website in de gaten!

Als u geen lid van GroenLinks bent maar toch op de hoogte wilt blijven, schrijf u dan HIER in voor het ontvangen van Nieuwsalerts.

Neill Voorburg
Campagneleider Blankenburgtunnel

____________________________________________________________________________________________

Geplaatst 15 okt. tot 27 nov. 2015: Op dit moment ligt het ontwerp tracé besluit (OTB) ter inzage, (Klik HIER voor alle OTB-documenten). Nu kan iedereen die zich tegen de aanleg van de tunnel wil verzetten, in actie komen. Wie een zienswijze indient, laat weten dat hij gegronde bezwaren heeft tegen de vernieling van het groengebied. Enkel op basis van zienswijzen kunnen de plannen nog gewijzigd worden. We kunnen bijvoorbeeld aandringen op volledige ondertunneling van de Blankenburgverbinding. Er is dus alle reden om door te gaan met ons verzet! [Klik HIER voor een overzicht van wat u kunt doen]

Aanpassingen kunnen nog steeds! De Tweede Kamer moet namelijk nog een definitieve beslissing nemen.

Als we de plannen rond de tunnel willen veranderen en een zo goed mogelijke inpassing willen afdwingen, dan is dit het moment om ons uit te spreken.

Gebruik dit moment om een vuist te maken tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Hoe meer mensen een zienswijze inleveren hoe duidelijker het signaal dat de tunnel op groot verzet stuit.

Let op: op een later tijdstip bezwaar maken tegen de tunnel kan alleen als u nú een zienswijze indient. Het bezwaar moet namelijk verwijzen naar iets wat u in uw zienswijze genoemt hebt.

Houd vast aan ons recht op het beetje natuur dat we nog hebben en een gezonde leefomgeving.

Op de website van natuurmonumenten vindt u een voorbeeldzienswijze, die u zelf kunt aanvullen. Natuurmonumenten zorgt ervoor dat de zienswijzen op tijd bij Rijkswaterstaat komen.

Wat is er behalve het indienen van een zienswijze nog meer te doen?

 • Op 31 oktober - Aktiebijeenkomst 'Vlaardingen in de tang'
  Locatie: Cultuurwerkplaats, Vetteoordsekade 12, Vlaardingen
  Tijdstip 14.00 uur
  Drie onderwerpen:
  - De zienswijze
  - Hoe bezwaar te maken
  - Hoe we van ons laten horen tijdens de raadsvergadering van 10 november
  Deel onze Facebookpagina van dit evenement!
  Lees HIER de uitnodiging en het programma
  Update 1 nov.: Lees hier het verslag van deze actie-bijeenkomst
  KOMT ALLEN!
 • Op 10 november behandelt de Vlaardingse Raad de Blankenburgtunnel.
  Iedere burger heeft het recht om in te spreken!
  Zorg dat u aanwezig bent en laat uw stem horen.
  Kortom, gebruik de mogelijkheden die er zijn en spreek je uit!
  WE VERZAMELEN OM 19.00 UUR VOOR HET STADHUIS
 • Elke zaterdag folderen we in de stad - doe mee! Geef je op! 
  Download HIER de flyer (PDF)
 • Doe mee aan de door GroenLinks georganiseerde fotowedstrijd (zie ons eerdere nieuwsbericht) en stuur een foto op voor jouw #parismoment, het liefst van de natuur die bedreigd wordt door de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Lees al onze berichten over de Blankenburgtunnel HIER.

Liesbeth van Tongeren - lid Tweede Kamer GroenLinks en geboren in Vlaardingen:
"Je zal er maar met je kind willen wandelen of slootje springen; groen en schone lucht worden opgeofferd  voor een onnodige snelwegtunnel. Autogeraas i.p.v. vogelgeluid is geen vooruitgang".