Vlaardingen, een sociale stad met zorg voor iedereen die dat nodig heeft

Burgers dragen bij aan hun sociale omgeving en aan de voorwaarden voor hun eigen welzijn en die van hun naasten (de participatiemaatschappij). Dit kan alleen wanneer er voldoende ondersteuning en zorg is en wanneer sociale netwerken en andere burgerinitiatieven worden gestimuleerd.

Alle inwoners van Vlaardingen hebben recht op hulp en ondersteuning als familie of hun omgeving dit niet kunnen verlenen en zij dit niet zelf kunnen betalen. Het gaat om praktische en laagdrempelige ondersteuning waarbij mensen worden geholpen maar ook worden geactiveerd hun eigen mogelijkheden te benutten. Eigen regie van mensen die zorg nodig hebben is heel belangrijk. Toegankelijkheid en maatwerk staan voorop. Zorg en ondersteuning worden zo dichtbij als mogelijk georganiseerd. Jongeren krijgen te kans om zich te ontwikkelen, veilig op te groeien en zich voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. De kansen die de transities in het sociale domein (d.w.z. overgang van verantwoordelijkheden van Rijk en provincies naar gemeenten) bieden, worden optimaal benut om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een sociale stad voor iedereen interpreteert GroenLinks heel ruim. Daarom hierbij ook aandacht voor internationale solidariteit. Maar ook voor dierenwelzijn.

Abonneren op RSS - Vlaardingen, een sociale stad met zorg voor iedereen die dat nodig heeft