Vlaardingen, een stad met een duurzame economie en goed onderwijs

GroenLinks vindt dat milieuaantasting moet worden voorkomen, kringlopen sluitend worden gemaakt en dat energie uit oneindige bronnen komt. Een lokaal groene, duurzame economie die nieuwe banen creëert, kansen biedt aan nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt en op lange termijn een stevige basis vormt voor een innovatief klimaat. En dat sluit aan op het onderwijs. Gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en te ontplooien en voldoende werkgelegenheid voor burgers om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Daarom wordt duurzaam economisch handelen een speerpunt in het actieplan economie en krijgt de wethouder milieu/energie de bevoegdheid t.a.v. alle andere portefeuilles een dwingende aanwijzing te geven om genoemde uitgangspunten te kunnen bereiken. Betrokkenheid van bewoners, bedrijven, woningcorporaties, scholen, zorg- en andere instellingen is bij dit alles essentieel. Er wordt actief gestimuleerd dat bedrijven, maar ook andere instellingen Maatschappelijk Verantwoord Handelen en daardoor rekening houden met groen, duurzaamheid en energiebesparing.

Er zijn mogelijkheden voor schoolverlaters om ervaring op te doen hetgeen de kans op een betaalde baan verhoogt. Het onderwijsbeleid richt zich op onderwijskansen voor jong en oud, zowel op school huisvestingsbeleid als op mogelijkheden voor volwasseneneducatie.
De gemeente geeft als investeerder/inkoper en werkgever in de stad altijd zelf het goede voorbeeld. De gemeentelijke organisatie is ingericht op een goede en open communicatie met de samenleving en dienstbaarheid om een groene, fijne, sociale, duurzame en kansrijke gemeente te kunnen zijn en blijven.

Abonneren op RSS - Vlaardingen, een stad met een duurzame economie en goed onderwijs