Corrie Kortleven

Corrie Kortleven

Bestuurslid algemeen

Bijna twaalf jaar heb ik GroenLinks en Vlaardingers mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Het werd tijd om het stokje over te dragen, maar wil me nog wel graag in blijven zetten voor het progressieve geluid binnen onze stad. Wel ben ik van mening dat, net als in de fractie, er ook jongere bestuursleden zouden moeten komen. En zie het dan meteen als extra taak binnen het bestuur om jongeren hiervoor te werven en daar weer plaats voor te maken.

Het is de bedoeling dat ik me hier ook voorstel, maar hoop dat jullie me al kennen als een betrokken Vlaardinger die steeds probeert mensen tot elkaar te brengen om Vlaardingen een leefbare stad te laten blijven. Zo onderschrijf ik ook ons verkiezingsprogramma helemaal en ben ik er van overtuigd dat een sociaal Vlaardingen niet zonder cultuur en groen kan.

De mooie lokale initiatieven die o.a. samenhang, hulpvaardigheid en sociale netwerken vergroten, vragen wat mij betreft om een echt lokaal bestuur. Een gemeentebestuur dicht bij de beleving van de Vlaardingers. Laten we ook eens kijken hoe we daar als plaatselijke afdeling van GroenLinks op in kunnen spelen.

______________________________________

Tel. nr.: 06 405 80 441