Rienus Nieuwstad

Rienus Nieuwstad

Fractie-secretaris

Geboren in Gorkum in een pacifistisch gezin. Woonde van 1969 tot 1976 in Holy. Kwam in Vlaardingen terug in 2008, na het overlijden van mijn vrouw in 2004.

Studeerde na de HBS Chemische techniek aan de HTS te Dordrecht.
Werkte 3 jaar (tot 1968) bij Unilever Research Laboratorium, waar ik mijn latere vrouw leerde kennen.

Werkte 17 jaar voor de Arbeidsinspectie met als specialiteit preventie van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Werkte daarna 17 jaar voor het Ministerie van Justitie als coördinator arbeidsomstandighedenbeleid.
Was van 1986 tot 1994 gemeenteraadslid voor Progressief Boskoop en GroenLinks. Daarna tot 2006 burgerlid raadscommissies van de gemeente Boskoop.
Lid platform armoedebestrijding Waddinxveen van 2004 tot 2007.

In 2010 werd ik de fractieassistent, een activiteit die ik nog steeds leuk vind. Ik schreef onder meer een nota over knelpunten voor fietsers. In de plaatselijke groep van Amnesty international ben ik ook actief. Voor hen schreef ik het boekje "Vrijhedenwandeling" over het verband tussen mensenrechten en bezienswaardigheden in de Westwijk.

Mijn interesse in geschiedenis heeft er toe geleid dat ik als stadsgids rondleidingen geef. Eens in het jaar ben ik een van de zes verhalenvertellers tijdens de sagen- en legendentocht.

Burgerparticipatie houdt in dat je actief luistert naar de inwoners van de stad. Met de verkregen informatie probeer je de effecten van plannen in te schatten. Je moet niet bang zijn om anders te beslissen dan velen willen, maar de uitleg van je standpunt moet voor iedereen duidelijk zijn.

Hobby’s: Schrijven, wandelen, geschiedenis en schilderen.

---------------------------------------------------

Adres: Hoflaan 14
3134 AD Vlaardingen
Tel.: 010 2239866