Vacature bestuursvoorzitter - juni 2018

Vacature

Voorzitter GroenLinks Vlaardingen

Het bestuur van GroenLinks Vlaardingen is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

GroenLinks Vlaardingen is een actieve afdeling met bijna 100 leden en 3 leden in de gemeenteraad. Momenteel hebben we een vacature voor een voorzitter.

Als voorzitter ben je samen met de andere bestuursleden medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie. Het bestuur vergadert eens per maand. Zowel intern als naar buiten toe ben je het gezicht van de vereniging, net zoals de fractie dat is voor de politiek. Je bent het eerste aanspreekpunt voor fractie en wethouders voor bestuurlijke, niet-politieke kwesties.

Kandidaten die na een gesprek geschikt worden bevonden, worden voorgedragen aan de ledenvergadering. Twee maanden na de voordracht neemt de ledenvergadering een beslissing over de aanstelling van de nieuwe voorzitter.

 
Taken Voorzitter

Van een voorzitter wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan actuele zaken die op het bestuur afkomen. Denk hierbij aan:

 • Leiden van overlegmomenten zoals bestuursvergaderingen, ALV’s of ledenberaden;

 • Algemene coördinatie van alle inspanningen door en binnen de afdeling Vlaardingen, of bewaking daarvan middels het delegeren van taken;

 • Overleggen met fractie en wethouder over de lopende zaken van de partij;

 • Stimuleren en bewaken van een vruchtbare samenwerking tussen bestuur en fractieleden;

 • Zorgdragen voor het werven en verkiezen van nieuwe bestuursleden indien nodig;

 • Aansturen van bestuursleden en ruimte creëren waarin de bestuursleden optimaal en met plezier kunnen samenwerken en functioneren;

 • Informeren van en overleggen met leden op momenten dat dit nodig wordt geacht door een verenigingslid;

 • Samen met het bestuur er zorg voor dragen dat GroenLinks Vlaardingen een afdeling is waar leden zich actief kunnen bewegen om de partij vorm, inhoud en een gezicht te geven;

 • Het coördineren, volgen en indien nodig bijsturen van alle voorbereidingen op het gebied van gemeenteraadsverkiezingen (programma, kandidaten) en eventuele coalitieonderhandelingen;

 • Het onderhouden van contacten met andere partijbesturen;

 • Eerste aanspreekpunt vanuit bestuur bij crisisberaad.

 
Daarnaast draagt de voorzitter van de afdeling samen met de medebestuursleden zorg voor de volgende taken:

 • Het actief werven, informeren, betrekken en binden van leden;

 • Het zichtbaar laten participeren van GroenLinks als partij in de Vlaardingse politiek;

 • Het initiëren en bewaken van het GroenLinks-partijprogramma en lokale verkiezingsprogramma;

 • Het bewaken van een gezond financieel beleid;

 • Het toezien dat de afdeling zich houdt aan landelijke statuten, het (lokaal) huishoudelijk reglement en wet- en regelgeving.

 
Profiel

Om alle taken goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:

 • Je draagt het GroenLinks-gedachtegoed een warm hart toe en bent/wordt lid van GroenLinks;

 • Je woont in Vlaardingen;

 • Je bent zorgvuldig, communicatief sterk en politiek-sensitief;

 • Je beschikt over organiserend vermogen en kunt goed delegeren;

 • Je hebt een coachende en verbindende stijl binnen het bestuur en hakt knopen door en neemt verantwoordelijkheid als dat nodig is;

 • Je bent bereid om je tenminste twee jaar voor het bestuur in te zetten.

 
Interesse?

Bij vragen of interesse kan je contact opnemen met het bestuur van GroenLinks Vlaardingen via vlaardingen@groenlinks.nl.
Wil je de functie van voorzitter graag vervullen, stuur dan een mail naar bovenstaand adres.