In 2 gevallen weet GroenLinks van de weigering van ENECO om een schuldsanering via de Kredietbank op te lossen

In twee concrete gevallen weet GroenLinks van de weigering van ENECO om een schuldsanering via de Gemeentelijke Kredietbank op te lossen waardoor deze mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Ook het Noodopvangcentrum kon de houding van ENECO niet doorbreken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 8 november 2005

 Betreft: Houding en gedrag ENECO inzake twee schrijnende gevallenVan: fractie GroenLinks - Jack Tsang

 Geacht College,

Een tweetal Vlaardingers begeleid door de Stichting Noodopvangcentrum Vlaardingen (NOC) in het kader van het Laatste Kans Project zitten letterlijk en figuurlijk in de kou. Wij ontvingen een tweetal afschriften van brieven waaruit blijkt dat de ENECO door hun huidige inningsbeleid er de oorzaak van is dat betrokkenen zijn (of worden) afgesloten van gas, water en licht. Hulpverleners die deze mensen begeleiden stuiten op een muur van onbegrip bij pogingen om tot een regeling te komen met de ENECO.

 De twee situaties:

• Een 72 jarige hulpvrager is afgesloten van gas, water en licht. Betrokkene was in eerste instantie het zicht over zijn financiën kwijt. Het blijkt dat de ENECO niet bereid is deze schuld via een saneringsregeling in termijnen van de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) te ontvangen. Hij zal het geld in één keer moeten betalen, zowel om te voorkomen dat ENECO de zaak in handen geeft van de deurwaarder, als om weer aangesloten te worden op gas, water en licht.

• De tweede hulpvrager heeft te maken gehad met een serie hardvochtigheden en rigide regelgeving. De hulpvrager is waarschijnlijk psychotisch. Achtereenvolgens hebben, volgens onze informatie, zowel de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) veroorzaakt dat er een huurschuld en schuld bij ENECO is ontstaan. Vervolgens heeft ENECO gas en licht afgesloten. Telefonisch contact met de ENECO leverde opnieuw op dat de ENECO niet meewerkt aan een schuldenregeling via de GKB. Extra schrijnend in dit geval omdat de hulpvrager binnenkort geopereerd wordt en na de operatie dus in een koud en donker huis zal thuiskomen.

College, zonder dat wij ons in de details van oorzaak en gevolg verdiepen concluderen wij vooralsnog dat hier sprake is van rigiditeit die uiteindelijk vergaande problemen kan opleveren voor betrokken. Ook als deze betrokkenen zelf nalatigheid verweten kan worden is het in genoemde situatie onmenselijk dit argument te gebruiken. Daarbij wordt, pragmatische gesproken, de gemeenschap hier geconfronteerd met een steeds groter worden probleem.

Zoal u weet is het project Laatste Kans bedoeld om te voorkomen dat mensen op straat worden gezet. In deze twee concrete gevallen is de helaas duidelijke conclusie dat een door de gemeente ingesteld schuldhulpverleningstraject niet serieus genomen wordt. Meer voorbeelden hebben wij niet, maar wij sluiten niet uit dat er vergelijkbare gevallen zijn. Al met al lijkt het ons dan ook vanzelfsprekend dat u de ENECO aanspreekt op hun houding en feitelijke gedrag in deze. Op hun website staat de krachtige zin: “Zo doen we dat, ENECO Energie”. Misschien kunt u vragen of bovenstaande acties daar voorbeelden van zijn?!

Wij hebben de gegevens van betrokkenen uiteraard zo sober mogelijk beschreven en dat willen we graag zo houden. Desondanks hopen wij dat ook deze summiere gegevens u zullen aansporen tot directe actie!

Wij hopen op zeer korte termijn een reactie van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.