'Alcoholmisbruik vroeg signaleren en aanpakken' vraagt nú om actie

In het kader van het nieuwe regeerakkoord (geen alcoholreclame tot 21 uur) stelt GroenLinks een vanzelfsprekende vraag aan CDA-wethouder Cees Oosterom: onderneem nú al actie om straks tot de juiste maatregelen te komen die alcoholmisbruik effectief aan kunnen pakken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 3 februari 2007 Betreft: Alcoholactieplan, een vroegsignalering

 Geachte heer Van Oosterom, beste Cees,"Het gebruik van alcohol is cultureel en sociaal-economisch diep in onze samenleving geworteld. We drinken alcohol als we iets te vieren hebben, het ontspant en we vinden het gezellig om een glaasje te nemen. (....)Teveel alcohol drinken heeft schadelijke gevolgen. Een keer teveel drinken kan leiden tot dronkenschap, alcoholvergiftiging en verkeersongevallen, om er een paar te noemen. ....Alcoholafhankelijkheid veroorzaakt veel persoonlijk en sociaal leed. Om maar niet te spreken van de maatschappelijke overlast waarbij vrijwel altijd alcohol in het spel is."Dit zijn enkele zinnen uit het voorwoord van minister Hans Hoogervorst bij het actieplan van het 'Partnership Vroegsignalering Alcohol'.De laatste tijd bespraken we deze problematiek ook in de raad. Vooral bij jongeren met name als we het hebben over 'veiligheid in het Vlaardingse uitgaansleven'.Het 'Partnership Vroegsignalering Alcohol' (PVA) heeft het actieplan ‘Probleemdrinken aangepakt’ uitgebracht. Op pagina 14 van dat plan staat: "Veel gemeenten hebben in hun gezondheidsbeleid de doelstelling opgenomen overmatig alcoholgebruik te willen verminderen".Er staat ook dat "alleen voorlichten over alcoholmisbruik niet genoeg" is.Vroegsignalering en kortdurende interventies zijn voorbeelden van een aanpak die uiteindelijk effectiever kan zijn.Om deze uitspraak maar vroegtijdig te vertalen naar Vlaardingen lees ik dat er van alles op ons af komt. Van een onderbouwingsdocument tot een overzicht van effectieve interventies. Begin 2007 worden de deelproducten 'Lokale Aanpak Vroegsignalering Alcoholproblemen' opgeleverd, waarna een proefimplementatie kan starten.Cees, wij weten dat je zorgzaam op de Vlaardingse financiën let. In dit kader kunnen we je ook nog melden dat de kosten van de consequenties van drankmisbruik veel hoger zijn dan de (landelijke) opbrengt van de accijnzen. (Bron: Alcohol taxation and regulation in the European Union. Uitgave Centraal Planbureau, 2006 - S. Cnossen.)Cees, enkele vragen met een dringende suggestie.• Kun je nagaan of wij nog mee kunnen doen? Zoniet, kun je er voor zorgen dat de proef goed gevolgd wordt, zodat in Vlaardingen al in 2008 een start gemaakt kan worden met een vergelijkbaar project?• Kun je vast politiek en ambtelijk de aandacht op de problematiek en aanpak vestigen?• Kun je ons vertellen of er misschien wat dit betreft bij de plaatselijke hulpverleners al iets in de steigers staat of op zijn minst een voorbereiding wordt getroffen?Samengevat: als je nú actie onderneemt zullen we in 2008 in staat zijn het probleem wat meer structureel aan te pakken.Dit briefje kun je alvast beschouwen als een eerste suggestie van ons voor de Perspectiefnota.Met vriendelijk groet en in afwachting van je reactie, Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.