Nieuws gefilterd op niets

GEEN DOORGANG demonstratie gaswinning op 25 mei

Demonstratie tegen gaswinning op 25 mei is afgelast vanwege verkeersveiligheid

De op zaterdag 25 mei geplande demonstratie tegen de plannen om meer gas te winnen in de regio rond Westland en Midden-Delfland kan niet doorgaan. De verkeersveiligheid op die datum is namelijk niet gegarandeerd. De organiserende partijen (PvdA, GroenLinks en SP) betreuren dit zeer omdat de gaswinning een groot aantal mensen treft en grote nadelen heeft voor natuur en milieu.

Lees verder

Linkse keuze-twijfel? Vijf belang-rijke verschillen tussen GroenLinks, Volt en De Groenen

Natuurlijk wil je een linkse groene partij stemmen, maar nu zijn er twee wat meer onbekendere partijen die meedoen, naast GroenLinks. Heb je last minute nog twijfel? Van een aantal leden kregen we de vraag: wat zijn nu de grootste verschillen tussen GroenLinks, Volt en De Groenen? GroenLinks raadslid Robin Bongers beantwoordt deze vraag op de valreep, om de juiste keuze te kunnen maken!

Lees verder

Nieuw Coalitieakkoord: Handen uit de mouwen

Nieuw Coalitieakkoord gemeente Vlaardingen: Handen uit de mouwen - mei 2019

Op donderdag 17 mei 2019 is het coalitieakkoord gepresenteerd in Vlaardingen dat heet: ‘Handen uit de mouwen’. GroenLinks fractievoorzitter Lianne van Kalken en wethouder Bart de Leede hebben de afgelopen weken onderhandeld namens GroenLinks met vijf andere partijen: De Onafhankelijke Socialisten, VVD, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66, en zijn tot een akkoord gekomen. Hieraan voorafgaand is op maandag 13 mei het concept akkoord gepresenteerd aan de leden van GroenLinks, die hiermee instemden.

Lees verder

Avond over de geschiedenis van GroenLinks Vlaardingen

Op 5 juni (verschoven i.v.m. ziekte) hebben we een 1e gespreksavond om de geschiedenis van GroenLinks en haar voorgangers met elkaar te delen. De nadruk zal liggen op de Vlaardingse GroenLinks historie. De gedachte is dat we met elkaar uitwisselen over wat er zo bijzonder was bij (de voorlopers) van GroenLinks om lid te worden en te blijven.

Lees verder

Op de barricaden tegen gaswinning in Zuid-Holland!

Op de barricaden tegen gaswinning in Zuid-Holland! kom 25 mei ook!

De NAM de lusten, omwonenden en milieu de lasten.

Gezamenlijk gaan GroenLinks, PvdA en SP - gesteund door bewoners, Milieugroep Vertowijk Maassluis en verschillende natuur- en milieuorganisaties - de strijd aan tegen de plannen om meer gas te winnen in Zuid-Holland. Op zaterdag 25 mei is er vanaf 12 uur een manifestatie bij de NAM in De Lier. Tijdens deze actiebijeenkomst kan iedereen zijn stem laten horen tegen het plan van minister Wiebes om de gaswinning in het Gaag-Monster gasveld te verhogen.

Lees verder

Pagina's