Nieuws gefilterd op niets

GroenLinks vraagt: hoe zorgt het college voor verbetering van de Vlaardingse luchtkwaliteit?

Volgens een onlangs uitgesproken vonnis van de Haagse rechtbank moet de overheid alles in het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese Luchtkwaliteitswet te voldoen. De fractie van GroenLinks is benieuwd naar de inzet van het Vlaardings college en stelt daarom vragen. Behalve overschrijdingen van de zogeheten grenswaarden worden hierin ook concreet genoemd de Marathonweg, de aanleg van de Blankenburgverbinding, de bouw van een Coolpoort en de voorgenomen plannen voor de realisatie van een overslaghaven aan de Deltaweg.

Lees verder

Toelichting bij vragen GroenLinks over luchtkwaliteit in Vlaardingen

GroenLinks roept het college op om inzichtelijk te maken op welke plekken in Vlaardingen de wettelijke luchtkwaliteitsnormen overschreden kunnen worden. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse staat. Daaruit blijkt dat de overheid meer werk moet verzetten om luchtvervuiling tegen te gaan. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor op handen zijnde projecten in Vlaardingen, zoals de bouw van een Coolport of de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Lees verder

De maat was vol! - tentoonstelling 25 jaar protestbos in Vlaardingen

tentoonstelling 25 jaar protestbos in Vlaardingen - sept. tot dec. 2017

Het is binnenkort 25 jaar geleden dat op 12 december 1992 duizenden mensen 16.500 bomen en heesters in de Lickebaertpolder onder aan de Maassluissedijk plantten. De actie werd georganiseerd door Het Groeiend Verzet en was de reactie op plannen om op die plek een vuilstortplaats aan te leggen. Met een tentoonstelling over de unieke boomplantdag, die tot veel navolging leidde in Nederland, wordt van 23 september tot 7 januari 2018 aandacht besteed aan deze bijzondere gebeurtenis in Museum Vlaardingen.

Lees verder