Nieuws gefilterd op niets

Motie GroenLinks: Nota Monumentenzorg moet en kan uitgebreider

Naar de mening van GroenLinks staan er in de nieuwe Nota Monumentenzorg te weinig beleidscriteria, worden er onvoldoende concrete voornemens benoemd en is onduidelijk hoe en wanneer er precies omgegaan wordt met de adviezen van derden. In de motie, ook ondertekend door D66, vraagt GroenLinks dan ook om snel met een tweede deel van de nota te komen die deze zaken wel benoemd. De meerderheid in de raad was het er niet mee eens.

Lees verder

GroenLinks organiseert 'Woudwegdag'

Op zaterdag 25 februari organiseren GroenLinks Schiedam en Vlaardingen de 'Woudwegdag' om de bezwaren tegen de reconstructieplannen van dit gebied tussen Vlaardingen/Schiedam en Delft nog eens goed onder de aandacht te brengen. Ook GroenLinks 2e kamerlid Wijnand Duyvendak komt zich op de hoogte stellen.

Lees verder

Uitwerking 'Onderwijsvisie Vlaardingen' positief!

Op 13 februari 2006 is er een evaluatiebijeenkomst gehouden over de Onderwijsvisie Vlaardingen. Uitgebreid zijn de resultaten van de Zorgadviesteams en de Social Teams besproken. De aanwezigen waren behoorlijk positief over de resultaten van de teams.

Lees verder