Allochtonen mogelijk door IND-fouten ten onrechte géén stemkaart!

In Hilversum bleken allochtonen door fouten in de IND-administratie aldaar geen stemkaart te hebben gekregen. Het Hilversumse GroenLinks raadslid Aynur Polat trok aan de bel. De kans is groot dat elders in het land dit ook speelt. Marijke Vos heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Jack Tsang vraagt de burgemeester naar de Vlaardingse situatie.

Vlaardingen, 2 maart 2006Betreft: VerkiezingenGeachte heer Bruinsma, beste Tjerk,Gisteravond ontving ik per mail (bijgevoegd) een zeer verontrustend bericht over de mogelijkheid dat een aantal burgers in Nederland door fouten van de IND géén oproep heeft gehad. Ik verzoek je ons te informeren over de mogelijkheid dat vergelijkbare fouten ook in Vlaardingen aan de orde zijn. Mocht dat het geval zijn dan verzoek ik je de nodige maatregelen te nemen om dit te corrigeren. Mocht het zo zijn dat inderdaad een aantal stemgerechtigden geen oproep hebben ontvangen kan dit consequenties hebben voor de geldigheid van de verkiezingen. Waar uiteraard niemand op zit te wachten! Ik verzoek je ons ook daaromtrent te informeren.Als tweede punt meld ik je dat wij ons hogelijk verbazen over het feit dat er tot op de dag van vandaag nog geen kieslijsten met verkiesbare kandidaten verstuurd is aan de bewoners van Vlaardingen. Zoekend naar de volledige kandidatenlijst op de website van de gemeente blijkt dat deze niet uitblinkt door duidelijkheid. Pas na een aantal malen klikken kwam ik op een subsite, waar heel klein in de linkerbovenhoek, onder de niet duidelijke naam 'voorbereiding', pas de uiteindelijke lijsten per partij te vinden waren. Ik hoop dat de Vlaardingers alsnog, en gezien de tijd zeer spoedig, geïnformeerd worden. Met vriendelijke groet,Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.Bijlage: Mailbericht uit Hilversum  [Nb. Van Jack Tsang: Onderstaand bericht is aan mij gemaild vanuit GroenLinks Hilversum]** ** 118 allochtonen krijgen alsnog stemkaart1 maart 2006 - Het Hilversumse GroenLinks-gemeenteraadslid Aynur Polat weerspreekt de geruststellende verklaring van een woordvoerder van de IND dat het bij de fouten in de IND-administratie van Hilversumse stemgerechtigde vreemdelingen 'om een relatief kleine fout' gaat. Polat bracht maandag na klachten de kwestie onder de aandacht van de Hilversumse burgemeester Ernst Bakker. Op het raadhuis worden de fouten alsnog zo veel mogelijk gecorrigeerd. 'De IND zegt wel dat het maar om eentiende procent van de gevallen gaat, maar dat is onjuist. Van een groep van 380 opnieuw gecontroleerde Hilversumse vreemdelingen bleek vanmiddag dat er door fouten in de IND-administratie 118 geen oproep te hebben gehad. Dat is bijna de helft van de onderzochte gevallen', aldus Polat. Als enige? Ook weerspreekt Polat de opvatting van de IND-woordvoerder 'dat Hilversum van alle gemeenten in Nederland hier blijkbaar als enige problemen mee heeft'. 'Je maakt mij niet wijs dat er alleen fouten zitten in Hilversumse IND-adressen, en niet in adressen elders in het land'. Andere gemeenten Volgens het GroenLinks-raadslid hebben alle Nederlandse gemeenten vorige maand lijsten met namen en adressen van àlle vreemdelingen aan de IND voorgelegd met de vraag wat de verblijfstitel van deze vreemdelingen is en wie stemgerechtigd is. 'De IND heeft aan de hand van hun onjuiste administratie onze gemeente geadviseerd meer dan honderd vreemdelingen niet voor de raadsverkiezingen op te roepen'. 25.000 'Misschien hebben allochtonen in andere steden nog niet in de gaten dat ze geen oproep hebben gehad, of hebben misschien nog niet op hun gemeentehuis geprotesteerd. Als in Hilversum met 85.000 inwoners al 118 allochtonen ten onrechte geen oproep kregen, dan kunnen dat er op landelijke schaal 25.000 zijn. Ik ben benieuwd hoe die gemeenten dat nog vóór dinsdag gaan herstellen'. Helpdesknummer De IND heeft een speciaal helpdesk-telefoonnummer opengesteld voor gemeenten die vragen hebben over de stemgerechtigheid van allochtonen.Marijke Vos Tweede-Kamerlid Marijke Vos heeft inmiddels aan de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Verdonk (Vreemdelingenzaken) schriftelijke vragen gesteld. Zij wil van de bewindslieden weten of elke vreemdeling die langer dan vijf jaar aaneengesloten legaal in Nederland verblijft, een oproep voor de lokale verkiezingen heeft ontvangen.   ANP 3 - 01.Mar.06 20:17:00 - RAADSVERKIEZINGENHilversum ontzegt aantal allochtonen onterecht stemrecht  N i e u w bericht, meer informatie HILVERSUM (ANP) - De gemeente Hilversum heeft ruim honderd allochtone inwoners onterecht niet uitgenodigd om te komen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgende week. De fout is inmiddels hersteld, zo liet een woordvoerder van de gemeente woensdag weten. Volgens de zegsman ontvangen deze inwoners donderdag of vrijdag alsnog een uitnodiging en een brief met daarin een verklaring voor de gang van zaken. Om in Nederland te mogen stemmen moeten inwoners aan bepaalde criteria voldoen, zoals bijvoorbeeld vijf jaar lang onafgebroken in Nederland wonen. Hilversum controleerde haar gegevens met die van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Na klachten van twee mensen besloot Hilversum tot een controle van de gegevens en kwam tot de conclusie dat een belangrijk deel van de IND-gegevens onjuist is. De IND onderschrijft die conclusie niet. "Van alle gemeenten in Nederland heeft Hilversum hier blijkbaar als enige problemen mee", aldus een woordvoerder van de dienst. Ook gaat het volgens de zegsman om een relatief kleine fout. "We hebben het misschien over 0,1 procent van de gevallen. Dat is vervelend, maar geen groot probleem. Bovendien is de fout hersteld." De gemeente kwam na een eerste controle tot een groep van 380 mensen die geen uitnodiging hadden ontvangen en daar mogelijk toch recht op hadden. "Inmiddels is die groep na verdere controles geslonken tot 113 of 118. Het precieze aantal weet ik niet", aldus de woordvoerder. De gemeente verstuurt donderdag alsnog de stembiljetten. Mensen die denken onterecht geen uitnodiging te hebben ontvangen kunnen zich alsnog bij de gemeente melden.