Ander drugsbeleid! GroenLinks blíjft het eens met Bolkestein en Dijkstal!

Slechts een kleine minderheid van de raad onderschrijft de oproep van de Stichting Drugsbeleid om internationaal een alternatief te vinden voor het drugsverbod. Een kans om werkelijk op een serieuze wijze de overlast van weetplantages en coffeeshops in de wijken aan te pakken.

GroenLinks had zelfs al een conceptbrief klaar (zie ons vorige bericht hierover). Samen met twee leden van VV2000/LeefbaarVlaardingen schrijft GroenLinks een de brief aan de Stichting Drugbeleid. Misschien moeten zij de raad maar eens komen informeren...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aan: Stichting DrugsbeleidDamhertlaan 1293972 DD DriebergenVlaardingen, 16 februari 2008Betreft: Reactie ingekomen brief DrugsbeleidGeachte dames en heren,Op 19 december ontvingen de leden van de gemeenteraad Vlaardingen een open brief van u, dd. 27 november 2007, die ondermeer ondertekend is door een aantal ex-ministers en rechtsgeleerden.U vraagt ons deze brief mede te ondertekenen.In uw brief vraagt u aan regering en parlement het voortouw te nemen om internationaal*) een goed alternatief te ontwikkelen voor de heiloze weg van het drugsverbod. U schrijft dat het drugsgebruik in Nederland lager ligt dan in sterk repressieve landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS. In principe kiest u in uw brief voor een gereguleerde productie en verkoop van drugs.Wij onderschrijven uw oproep Criminaliteit, overlast en gezondheidszorg kunnen dan in één slag beter aangepakt worden.Kwaliteitscontrole zou op een vergelijkbare manier als alcohol productie en distributie geregeld kunnen worden. Handhaving kan geconcentreerd worden en middelen om de voorlichting te verbeteren komen vrij. Op gemeentelijk niveau zal verkoopoverlast beperkt kunnen worden tot het niveau van een drukbezochte drogist. Gecontroleerde hennepproductie in het nabijgelegen Westland waar de kassen ruimschoots voorradig zijn kan het THC gehalte op een aanvaardbaar niveau brengen.Bijzondere aandacht vragen wij voor de leeftijdsproblematiek.Het op jonge leeftijd gebruiken van roesmiddelen roept duidelijk aantoonbare problemen op.Wij verzoeken u om in uw brief extra aandacht te vragen voor het hoog houden van de minimum leeftijdsgrens van drugsgebruik door middel van regelgeving, voorlichting en handhaving.De Vlaardingse raadscommissie SamenlevingOp verzoek van GroenLinks is uw brief op 31 januari 2008 in de raadscommissie Samenleving besproken.In het debat bleek helaas dat de overgrote meerderheid van de Raad allerlei, naar ons idee vaak onterechte, bedenkingen heeft over uw gedachtegang.De actualiteit van de drugsproblematiek is in de commissie ruimschoots aan de orde geweest omdat de burgemeester onlangs een coffeeshop, die zich niet aan de afspraken hield wat betreft de toegestane hoeveelheid verhandelbare softdrugs, gesloten heeft.Wellicht komt er nog eens een gelegenheid dat wij u kunnen uitnodigen om nadere informatie te geven. Zowel over de mondiale problematiek als over het microniveau van de gemeente Vlaardingen. Het is in de Raad een goed gebruik bij zulke informatieve bijeenkomsten voor- en tegenstanders van een bepaald gezichtspunt uit te nodigen. Wellicht kunt u ons een reactie sturen op deze suggestie van ons.Met vriendelijke groet,Jack Tsang - GroenLinks VlaardingenCorrie Kortleven - GroenLinks VlaardingenKees Borsboom - GroenLinks VlaardingenHenny Petray-de Keijzer - VV2000-Leefbaar VlaardingenIvana Somers-Gardenier - VV2000-Leefbaar Vlaardingen*) Een Europese legalisering zou uiteraard al een positief effect hebben.Reageren kan op twee manieren:P: Fractie GroenLinksPostbus 10023130 EB VlaardingenE: j.tsang@vlaardingen.nl