Ben van der Velde voor ‘Water Natuurlijk’ tweede op kandidatenlijst Waterschaps-verkiezingen november 2008

Het duurt nog wel even maar tussen 13 en 25 november van dit jaar worden er weer waterschaps-verkiezingen gehouden.

In Vlaardingen dus verkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Verkiezingen die een hogere opkomst verdienen dan in het verleden.

"EEN EER OM OP DE LIJST TE STAAN!"Door: Ben van der Velde De eerste rede om in november wel te gaan stemmen bij deze waterschapsverkiezingen is kristalhelder: het ‘waterprobleem’ komt steeds nadrukkelijker op ons af. Wie hoort er niet van de stijgende zeespiegel, de verzilting van het grondwater, de grote hoeveelheden hoosbuien en de vervuiling van het oppervlaktewater? Waterhuishouding in al z’n vormen zal de komende decennia de agenda bepalen.In de tweede plaats zijn deze verkiezingen niet langer een personen-verkiezing maar een lijstenverkiezing. Waar tot nu toe personen op persoonlijke titel zich verkiesbaar konden stellen kunnen we nu op kandidaten van lijsten stemmen. Dat is goed omdat op deze manier stemmen voor de lijst behouden blijven en niet meer verloren kunnen gaan. Dat de meeste landelijke politiek partijen meedoen zou een nadeel kunnen opleveren omdat de waterschappen te maken krijgen met ‘de politieke waan van de dag’.Er is een keuze tussen 13 partijen die de 21 beschikbare zetels moeten zien te verdelen.Dat zijn niet alleen politieke partijen, maar ook lijsten van organisaties die zich richten op de inhoud. Op de site van het Hoogheemraadschap van Delfland is te zien welke lijsten meedoen en vindt u natuurlijk nog veel meer informatie over deze verkiezingen.GroenLinks en D66 ontbreken op de lijst. Deze partijen hebben hun leden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de lijst ‘Water Natuurlijk’. Een niet partijpolitiek gebonden lijst die ondersteund wordt door o.a. De Vereniging Natuurmonumenten, stichting Reinwater, de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, stichting de Noordzee, de Vlinderstichting, De Nederlandse Onderwatersportbond, de provinciale Milieufederaties en in veel provincies door de Landschappen (bij ons dus Het Zuid-Hollands Landschap), Landschapsbeheer, het IVN en tal van andere organisaties. Op de site van Water Natuurlijk*) is daar alles over terug te vinden. Water Natuurlijk gaat voor natuurlijk waterbeheer, veilig en mooi, dat kan heel goed samen. Ik heb gehoor gegeven aan de oproep van GroenLinks en na een gedegen procedure mag ik de tweede plaats op de lijst bezetten. Een hele eer om na Ingrid ter Woorst, die nu al lid van het waterschap is (als groene water-schapper), op een lijst te staan die gaat voor een Natuurlijke Waterhuis-houding, met oog voor het (cultuurhistorisch) landschap. Dat is belangrijk voor alle inwoners van Delfland en niet in de laatste plaats voor de stedelingen, voor ons dus.*) de website van Water natuurlijk is nog maar kort in de lucht - er wordt nog steeds aan gewerkt om hem te vullen.omhoog