Benefietmaaltijd voor schoolproject in Somalië

Steun de Stichting SAMAWADA en geef je op voor de benefietmaaltijd op woensdag 25 april a.s.

GEEF U OP VOOR DEZE MAALTIJD! (Zie verderop in dit bericht.)

De stichting Samawada is een initiatief van stadsgenote Sarah Muse. Zij is van Somalische afkomst en zij ondersteunt vanuit Nederland (weder)opbouw-projecten in haar door burgeroorlogen getroffen geboorteland. Zo heeft zij ook het organiseren van steun voor de herbouw en uitbouw van een school in het Widhwidh District onder handen genomen.Bij dit project gaat het om het afbouwen van twee lokalen, het bouwen van een omheining, toiletten, kantoor, watertank en verder de inrichting en uitrusting van de school. Na afronding van het project kunnen er 560 leerlingen les krijgen, evenredig verdeeld over jongens en meisjes. De leerkrachten, die zeer gemotiveerd zijn, zullen er vooralsnog les gaan geven zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.Voor het project is een aanvraag gedaan voor € 9.000,- bij Oxfam/Novib. Die stellen als voorwaarde dat de stichting zelf ook een aantal sponsoracties organiseert waarmee ze een bedrag van minimaal € 3.500,- genereert.De Diaconie van de Protestantse Gemeente heeft het project geadopteerd als één van de projecten bij haar jaarlijkse Pinksteractie, een geldwervingsactie voor zending, werelddiaconaat en regionaal diaconaat.Na de zomervakantie zal er verder een project op Vlaardingse scholen plaatsvinden en ook de Vlaardingse stadsdichteres heeft haar medewerking toegezegd bij het publiceren van een speciale gedichtenbundel voor dit project.Op woensdag 25 april kunt u deelnemen aan een heerlijke en uitgebreide maaltijd, voorbereid door enkele Palestijnse dames. U heeft dan de keuze uit een maaltijdbuffet met soep, nasi, gevulde broodjes, salades en koffie met wat lekkers toe. Er zijn zowel gerechten met (rund)vlees als vegetarische gerechten.Op woensdag 9 mei organiseert de stichting Samawada i.s.m. de Diaconie van de Protestantse Gemeente en het Platform Ander Vlaardingen een informatie-avond over het schoolproject, in Aanloophuis 'De Groene Luiken, Oosthavenkade 8 in Vlaardingen. Aanvang: 20.00 uur.Voor deze maaltijd vragen wij een bijdrage van minimaal € 20,- p.p. te voldoen voorafgaande aan de maaltijd.De kosten van de maaltijd worden gesponsord door Rotary Vlaardingen en Rotary Vlaardingen'80. U kunt er dus van verzekerd zijn dat alle inkomsten van deze avond volledig ten goede komen aan Samawada.U kunt zich opgeven voor deze maaltijd via een mail naar samawadamuse181@hotmail.com.Geeft u ook via de mail duidelijk aan met hoeveel personen u komt en of u vegetarisch eet of niet.U bent welkom in de Rehobothkerk vanaf 17.30 uur. De maaltijd start om 18.00 uur. Tijdens de maaltijd zal Sarah in het kort informatie geven over het project.Inlichtingen:- Sarah Muse, St. Samawada Tel.: 010 - 707 19 91 of 06 - 4152872- Rob van Herwaarden, Diaconie Protestantse GemeenteTel. 010 - 434 68 55 of 06 - 42406350 diaconaalconsulent@planet.nl