Bens column: 'Theater van Vlaardingen´of ...

'De Stadsgehoorzaal'? Als het om het Vlaardingse theater gaat heeft de raad het druk gehad de afgelopen jaren.

Eerst de discussie over de verbouwing en nu deze week de verzelfstandiging ervan; daarbij ook een motie die vraagt om de oude naam, Stadsgehoorzaal', weer in te voeren. Een column van Ben over een schone discussie.Bens column: 'Theater van Vlaardingen' of 'De Stadsgehoorzaal'?Dat is de vraag: hoe moet het theater in Vlaardingen gaan heten? Op dit moment is deze vraag een heuse kwestie - in Vlaardingen en in de Vlaardingse Raad, met een motie en al... nog net geen psalmenoproer...Voor echte Vlaardingers is het duidelijk: 't was 'De Stadsgehoorzaal' en dat bleef het! Ook nadat de naam werd veranderd in het 'Theater van Vlaardingen'.Voor de vernieuwers ligt dat toch toch iets anders, maar zij komen dan ook niet uit Vlaardingen! Het 'Theater van Vlaardingen' klinkt toch veel beter en die naam dekt toch de lading. Het is een theater met alles er op en er aan. Met twee zalen! Na de verbouwing krijgen we zeker een Theater met een hoofdletter! Een theater dat zich onderscheidt van alle andere theaters in onze regio....Natuurlijk, het wordt een eigentijds theater, maar het gebouw zal zó in het oogspringend zijn dat zelfs de Historische Vereniging het op haar lijst zal zetten. Een gebouw van architect Van Ravensteijn, op een bijzondere manier ingepakt. Op deze manier wordt deze architect, waar veel werk inmiddels van gesloopt is, in Vlaardingen geëerd door de architect Kees Spanjers die verantwoordelijk is voor deze renovatie.En niet alleen is aan de buitenkant gedacht maar juist ook de binnenkant wordt veel verbouwd. Kleine mensen zoals ik zullen vanaf september ook van alle voorstellingen kunnen genieten. Ze gaan alles kunnen zien!'De Stadsgehoorzaal'?!Begin jaren 50 was het in Vlaardingen ondenkbaar dat een theater ook een theater werd genoemd. In ons gereformeerd dorp kon dat niet, wel heel erg raar als je daar wat beter over nadenkt. De Stadsgehoorzaal werd als een echt theater ingezet, natuurlijk zeker ook voor Vlaardingse gezelschappen, maar toch ook heel veel gerenommeerde gezelschappen hebben in onze Stadsgehoorzaal, in ons Vlaardings Theater, opgetreden.Met de opening van ons nieuwe theater in zicht speelt de naamgeving opnieuw op.... kan het Vlaardingser? Kennelijk hoort het bij Vlaardingen, en ik weet als geen ander hoe mensen hechten aan een naam. Ook in het verkiezingprogramma van GroenLinks melden we dat wat ons betreft de oude naam weer terug mag komen. Met de nu ingediende motie zal de raad zich er over moeten uitspreken.Maar gaat het werkelijk over de naam, of gaat het over ons theater? De discussie destijds over de renovatie en ook die van komende donderdag over de verzelfstandiging, wordt naar mijn mening steeds vervuild met deze fundamentele vraag.Ik ga voluit voor ons nieuwe, veelzijdige theater!Ik weet en besef terdege dat er krachten zijn die elk punt aangrijpen om opnieuw een discussie over de functie van 'De Stadsgehoorzaal' te voeren. Zeker ook in Raad zijn er die het hele theater niet zagen en niet zien zitten. De renovatie was volgens hen te duur, de verzelfstandiging stellen zij ter discussie, en nu de motie over de naam?Alle drie zaken die feitelijk financieel los van elkaar staan. Maar waarbij steeds te pas en te onpas de term 'geen euro meer' gebruikt werd.Wordt dit argument nu weer opnieuw gebruikt bij een pleidooi om de huidige, nieuwe naam 'Theater van Vlaardingen' te handhaven? Want: terug naar de oud-Vlaardingse naam 'Stadsgehoorzaal' kost opnieuw geld - voor briefpapier, website en labels op uniformen.Laten we beseffen dat kosten voor de verzelfstandiging en kosten voor weer invoering van de oude naam los staan van de kosten voor de verbouwing en ophouden met roepen 'geen euro meer'! Laten we in september vol trots de opening van De Stadsgehoorzaal meemaken. Een theater dat de culturele motor van Vlaardingen zal zijn. De Stadsgehoorzaal die voldoende ruimte biedt aan podiumkunsten voor een breed publiek, maar ook ruimte biedt voor experimentele voorstellingen en zeker een open podium zal zijn voor de amateur-kunsten waar we in Vlaardingen zo trots op zijn. Geen 'Van der Ende theater', maar een Stadsgehoorzaal, een theater dat Vlaardingen verdient!Ben van der Velde