Column - Het op één na beste jongetje uit de klas over wiet en historische objecten

Op de website van de SP ging Alke van Marsbergen op voor het op één na beste jongetje van de klas.

Hij reageerde 22 januari jl. in een column op de website van de SP op het GroenLinks-standpunt over wiet en het plan 'Verdwenen Historische Objecten'. De titel liegt er niet om: Groenlinks; een partij zonder (eigen) ideeën.

 Historische objecten

Hij schrijft naar aanleiding van een AD-artikel met als kop "GroenLinks wil link met verborgen verleden": "De ideeën die in dit artikel stonden leken toch verdacht veel op wat er in het Vlaardingse SP-verkiezingsprogramma 2006/2010 staat geschreven."

Beste Alke, het plan om de historische objecten te markeren hebben niet wij verzonnen, maar Jeroen ter Brugge, voormalig stadsarcheoloog en conservator in het Maritiem Museum in Rotterdam.

Dit staat ook te lezen in bovengenoemd artikel van Hjalmar Theunissen in het AD....

Geïnteresseerden zouden nog kunnen navragen of Jeroen ter Brugge het SP programma als bron heeft. Wij weten dat dat zeker niet zo is. Het inhoudelijk belangrijke verschil is natuurlijk dat het niet gaat om één of twee specifieke plekken, maar om een grote verzameling van alle historisch uit het zicht verdwenen plekken; en dat natuurlijk met een uniforme en kunstzinnige uitstraling.

Mooi toch Alke, dat een onderdeel van ons plan ook al in het jongste verkiezingsprogramma (2006-2010) van de SP stond! Ik sla het er niet elke dag op na. Als één na beste jongetje uit de klas mag je wat mij betreft hiermee tevreden zijn. Je moet elkaar tenslotte wat gunnen.

Ter informatie: er ligt een duidelijke link tussen het idee van Jeroen ter Brugge en eerder geuite opvattingen van GroenLinks, zie in ons archief het artikel in het AD van 16 april 2004(!) onder de titel "GroenLinks wil meer cultuur in de binnenstad": "Vlaardingen moet volgens Tsang dan ook meer smoel krijgen. Het cultuur- historisch erfgoed beter naar buiten brengen (...)". Logisch dat wij de suggestie van Jeroen omarmd hebben!

Hoe dan ook, Alke, we zijn het er toch in ieder geval over eens dat het er uiteindelijk om gaat dat dit waargemaakt wordt. GroenLinks zag in december de kans om met de middelen van het Fonds Vlaardingen Schiedam met dit plan een start te maken in het centrum.

Wiet

In zijn column lezen we ook dat Alke met verbazing ons standpunt over wietteelt las, met name de negatieve gevolgen van toegenomen THC en het brandgevaar. Hij schrijft verder: "Zelf heb ik namelijk namens mijn fractie continu voor deze twee gevaren gewaarschuwd, zowel in de commissie als in de raad. Tijdens deze stellingnamen heb ik nooit op enige steun van de GroenLinks-fractie mogen rekenen."

Maar waarom verbaasd Alke?

Van wiet is het nog steeds niet 100% duidelijk dat het toegenomen THC-gehalte verslavend of anderszins zeer gevaarlijk is - de regering laat daar nog onderzoek naar uitvoeren. Voorzichtigheid is wel op zijn plaats. Ook wat betreft het nóg eens benoemen van het brandgevaar.

Waarom verwacht je steun voor een standpunt dat wij niet hebben? Jullie spreken je, vanwege de (mogelijke) gevaren niet duidelijk uit over het legaliseren; wij zijn, altijd al, duidelijk voor legalisering geweest. Lees daarvoor onze actuele correspondentie met burgemeester Bruinsma nog eens goed na Alke.

Het verschil tussen SP plaatselijk en landelijk is overigens opvallend. De landelijke SP zegt in hun 'Standpunt :: Drugs': "Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft."; de plaatselijke SP blijkt in raadsdebatten meer 'eigenlijk niet' voor legalisering te zijn. Leg uit Alke.

Inhoudelijk gaat het er natuurlijk om hoe we uit het ingewikkelde dilemma van gedogen, criminaliteit en verslaving-reduceren komen. De problemen met de legale alcoholverkoop zijn vergelijkbaar en bij beiden moeten deze steeds in het zicht blijven.

Wij steunen graag onze burgemeester en zijn veiligheidsstaf bij deze moeilijke weg.

Samengevat: als er wettelijke mogelijkheden zijn dán ook de teelt legaliseren en de gang van zaken in de coffeeshops goed controleren.

 Jammer

Jammer overigens dat de SP zich met zulke stukjes zo ramkoersachtig' (ik citeer een plaatselijk bekend journalist) wil profileren in plaats van uit de linkerhoek gezamenlijk wat proberen te bereiken voor Vlaardingen. Dat we elkaar over en weer soms inhoudelijk steunen is duidelijk (zie de recent door ons ondersteunde SP-moties). Dat we dat niet altijd doen komt voort uit het politiek inhoudelijk verschil. Zoals iedereen kan waarnemen focussen wij meer op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de Vlaardingers en benaderen we vaak de milieuproblematiek, het Actieplan Wonen, het groen in de stad en de integratieproblematiek anders dan dat de SP dat doet.

Over cameratoezicht, dak- en thuislozen, graaiers, armoede, monumentenzorg, speeltuinen, en parkeren zijn we het meestal wel eens. Mooi toch?!

Wat historie betreft komt dat zeker goed uit, want liefde voor monumenten moet je altijd een beetje met een spaarlampje zoeken in de Raad. Voor bestrijding van de armoedeproblematiek en dak- en thuislozenopvang is in Vlaardingen bij overgrote meerderheid een draagvlak te vinden. In ieder geval maakt de coalitie (PvdA, CDA en GroenLinks) zich daar altijd en met succes sterk voor.

In de zorgkwesties maakt de rol van de door de SP gewenste staatsinvloed het verschil. In Staatsaansturing, als het gaat om ziekenhuizen, zijn we niet zo gelovig als de SP.

Ziekenhuisinspectie moet natuurlijk wel. Een ziekenhuis kopen staat bij ons niet echt op de prioriteitenlijst. Verankering van de medische en verpleegkundige zorg in de samenleving wel.

Net zoals onze zorg voor het groen in de stad prioriteit heeft - en iedereen weet dat groen een directe samenhang met gezondheidszorg heeft.

De sneren van de SP richting GroenLinks zijn in dit kader wat al te simpel. Wij kiezen vooralsnog voor de inhoud.

Prima dat politieke partijen in de raad overeenkomsten van ideeën hebben! Alleen is dit niet altijd direct zichtbaar. Dat is over en weer. En dus iets anders dan jatwerk Alke!

Een voorbeeld is de GroenLinks-gedachte dat we gewoon als kleine delegatie op de stedenbandreisjes kunnen gaan, in plaats van met de hele Raad. Dit las ik nu terug op de SP site…. en ik hoorde het de PvdA ook al zeggen..... Nog even, en de rest van de Raad doet ook mee....

Met de creatieve GroenLinks-aanwezigheid in de Raad en de concrete resultaten van de fractie is overigens niks mis - zie onze website. . . .

Kinnesinne...? Zonde van de energie!!! En als je toch wat wilt zeggen, blijf bij de feiten en maak je huiswerk dan beter.

Wij wensen de SP in hun Lange Mars veel wijsheid toe.

Jack Tsang