De enige buurtsuper in de Oostwijk vreest voor haar voortbestaan. GroenLinks gaat op onderzoek en ziet mogelijkheden.

GroenLinks ontving een bericht van de heer Cor Christen over de onmogelijke positie van zijn winkel COOP Compact, de enige supermarkt in de Oostwijk.
Hij stelt dat zijn winkel in de problemen is gekomen ondermeer door de werkzaamheden om van de 2e van Leyden Gaelstraat een fietsstraat te maken.

Hij schrijft: "Deze supermarkt heeft ook een sociale functie, mensen komen hier soms wel 3 tot 4 keer per dag om het praatje, buren ontmoeten, niet thuis achter de geraniums blijven zitten, het loopje met de rollator etc. Als deze supermarkt verdwijnt hoe moeten de ouderen nog aan hun boodschappen komen? Zij moeten hun zelfstandigheid opgeven en naar een verzorgingsflat gaan."

Wij belden met twee wethouders en schreven de heer Christen een brief met drie suggesties, één voor hem, en twee voor het college.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: De heer Christen COOP Compact2e van Leyden Gaelstraat 10Vlaardingen

 

Vlaardingen, 1 februari 2009

Betreft COOP Compact

 

Geachte heer Christen,

Wij hebben uw brief over de dreigende sluiting van uw buurtsuper in de 2e van Leyden Gaelstraat op 28 januari 2009 ontvangen.

Ons is duidelijk dat haast is geboden. Wij hebben daarom onmiddellijk telefonisch contact gelegd met de wethouders Peter van der Zwan en Jan Robberegt.

Dit leverde in eerste instantie op de informatie op dat er gemeentelijk nog onderzocht wordt hoe in vergelijkbare gemeenten omgegaan wordt met een dergelijke situatie. Dit omdat het niet zo vanzelfsprekend en eenvoudig is dat de gemeente individuele ondernemers steunt. Hoewel er landelijk sprake is van grote reddingsoperaties door de overheid bij bedrijven, ligt dat op plaatselijk gebied nog niet zo voor de hand. Bij de landelijke acties is het in ieder geval wel zo dat er altijd sprake is van ‘voor wat hoort wat’ - de staat krijgt op zijn minst invloed, soms op de bedrijfsvoering soms op de producten/diensten.

Het tweede aspect van ons gesprek met de wethouders betrof meer de sociale sfeer. Wij hebben de wethouders gevraagd eens met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijkheden zoals deze in Nederland worden ontwikkeld als het gaat om het behoud van dorpswinkels of buurtsupers. Zij hebben toegezegd daar over na te denken. Misschien moet wethouder Anny Attema, Sociale zaken en Werkgelegenheid, daar ook in betrokken worden.

Wie op Internet kijkt vindt een aantal vergelijkbare situaties en komt drie ‘boodschappen’ tegen. Boodschap één komt vooral voor uw rekening, en boodschap twee en drie mag, wat GroenLinks Vlaardingen betreft, de gemeente/ het college zich aantrekken.

1. 'Voer actie in en met de buurt' zodat buurtbewoners zèlf hun buurtsuper redden door er vaker en meer te gaan kopen. De buurtsuper zal dan soms wel zijn assortiment en prijs/kwaliteit moeten aanpassen. Wij lazen op uw website dat u de boodschappen zonodig thuisbezorgd. 'Goed en onderscheidend ondernemerschap' heet dat. Dat valt desondanks niet mee. Het grootkapitaal van de supermarktketens hebben nu eenmaal veel meer middelen. Maar met de bestaande klanten/sympathisanten zou een dergelijke actie wel degelijk kunnen lukken.

2. 'Creëer een samenwerkingsverband met de overheid en/of een dienstverlener in de zorg.' Uw medewerkers kunnen daarin een belangrijke rol vervullen (mensen ondersteunen die elders geen werk kunnen vinden, passende dagbesteding voor cliënten, etc.). Zorgverleners en gemeenten zijn vaak bereid te investeren. Verschillende wethouders zouden hier een rol in kunnen spelen.

3. 'Onderzoek de regionale en landelijke mogelijkheden om een soort pilot-project 'Behoud de buurtsuper’ te starten.' Maak gebruik van ‘landelijke en/of regionale potjes’. MKB-Nederland in Delft, maar ook Bedrijfschap Detailhandel in Den Haag, zouden hiervoor wellicht te interesseren moeten zijn. Hier ligt een rol voor de wethouder economische zaken.

Hieronder gaan we wat meer in detail in op een aantal opmerkingen uit uw brief.

Uitgangspunt voor GroenLinks is dat wij het belangrijk vinden dat er in buurten nog winkels zijn. Enerzijds voor de dagelijkse boodschappen en anderzijds voor de sociale contacten. Als die rol ook nog gekoppeld wordt aan een maatschappelijke taak in de zorg voor mensen die het wat lastiger hebben dan de sterken in deze samenleving dan is er sprake van een optimale samenwerking.

U noemt in uw brief de mogelijke problemen met de aanleg fietsstraat, toegankelijkheid en parkeerproblemen.

FietsstraatWij zijn voorstanders voor een fietsvriendelijkere stad - één van de maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken is de aanleg van zogenaamde fietsstraten. Voor zo'n dichtbevolkte buurt is het onmogelijk om van de 2e van Leyden Gaelstraat een fietspad te maken, maar de straat veranderen in een straat waar fietsers belangrijker zijn dan auto's kan wel - sterker nog: is zeer gewenst! Kinderen kunnen veiliger met de fiets naar school of clubs als buurten ook fietsvriendelijker worden. De straat blijft hierbij dus wel toegankelijk voor auto’s, maar zij zijn er 'te gast'.

ParkerenWat het parkeren betreft zijn de meningen heel erg verdeeld, ook in de Oostwijk. Mensen zijn het beu dat er lukraak wordt geparkeerd en dat er voor mensen die laat uit hun werk komen geen plek meer is. Het is zeer gewenst dat we de weinige plekken die er zijn eerlijk verdelen. Dat er voor winkels parkeerplaatsen met een 'kortparkeren-regime' zijn vinden wij vanzelfsprekend.

Klanten en toegankelijkheid Het is te hopen dat uw klanten gewoon bij u blijven kopen, ondanks het feit dat er voor de deur aan de straat wordt gewerkt. De gemeente kan hier zeker een rol in spelen als het gaat om een tijdelijke toegang zo comfortabel mogelijk te maken. In het algemeen is er zeker de tendens dat steeds meer mensen voor de wekelijkse boodschappen naar winkels als Lidl, Aldi, AH, Bas en Hoogvliet gaan; dat geldt voor zowel de bewoners van achter de Van Hogendorplaan als mensen uit Holy, Ambacht en Oostwijk. Vaak is het gewoon een kwestie van geld, soms van persoonlijke voorkeur in de prijs/kwaliteit verhouding. Dat kunnen we plaatselijk nauwelijks oplossen. Regionaal en/of landelijk wellicht beter.

GroenLinks vindt het hoe dan ook de moeite waard als de gemeente u, vanuit hun regierol en hun zorg voor de wijk, ondersteunt in uw pogingen te overleven.We hopen van harte dat de wethouders Van der Zwan, Robberegt en Attema een mogelijkheid vinden om u te steunen en wensen u heel veel succes!Om een en ander te stimuleren sturen wij dit antwoord aan u ook ter kennisgeving naar de wethouders. Immers, de tijd dringt.

Hartelijke groet,

Corrie Kortleven en Jack Tsang,Fractie GroenLinks Vlaardingen