Gemeente komt met 'Plan van Aanpak Fietsstroken' naar aanleiding van een motie van GroenLinks

Op 19 januari 2006 werd een GL-motie aangenomen waarin het college werd verzocht "binnen drie maanden een plan van aanpak op te stellen om alle fietssuggestiestroken in te richten als fietsstroken....". Ruim binnen de gevraagde termijn! Dat is mooi, maar is de inhoud ook mooi?

Van de in totaal 16 plaatsen waar deze fietssuggestiestroken liggen kunnen er slechts vijf aangepast worden tot echte fietsstroken. Van de overige elf is de recontstructie op korte termijn te kostbaar of onmogelijk.GroenLinks beraad zich nog op een reactie hier op.

Voor daadwerkelijk tot aanpassing van de bestaande stroken kan worden overgegaan zal echter eerst ook nog een 'verkeersbesluit' genomen moeten worden. Na dit besluit is er een termijn van zes weken waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.Toch is de verwachting dat nog vóór de zomervakantie de uitvoering zal plaatsvinden.

De vijf lokaties waar de fietsstroken worden aangepast zijn:- De Parallelweg- Delen van de Oosthavenkade- De Deltaweg - De Dirk de Derdelaan- De Parijslaan (inclusief verbreding van de fietsstrook)

Lees het Plan-van-Aanpak (PDF-bestand).