Geuzenpenning 2009 voor Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisatie

Vrijdag 13 maart 2009 staat Vlaardingen in het teken van het herdenken van het Geuzenverzet en het uitreiken van de Geuzenpenning. De penning wordt vanaf 1987 jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die zich inzetten voor de democratie en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.
Deze onderscheiding is een initiatief van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945.

------------------------------------------------------------------

De Stichting Geuzenverzet reikt de penning vrijdag 13 maart uit aan de organisaties Al-Haq uit Ramallah en B'Tselem uit Israël.

De Palestijnse Al-Haq en de Israëlische B'Tselem zijn onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die de activiteiten van het Palestijns Gezag en de Israëlische overheid kritisch volgen. De nadruk van de werkzaamheden van Al-Haq en B’Tselem ligt op het rapporteren van schendingen van de Palestijnse mensenrechten in de Bezette Gebieden. Meer informatie over beide mensenrechtenoraganisaties leest u op de website van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945.

Programma herdenking en uitreiking 2009De herdenking start om 13.00 uur met een plechtigheid in de Bethelkerk, gevolgd door een herdenking om 13.35 uur bij het Geuzengraf op begraafplaats Emaus, met het leggen van kransen en bloemen en een minuut stilte. Vervolgens gaat een stille tocht van het Geuzengraf naar de Markt. Op de Markt start om 14.10 uur een herdenking bij het Geuzenmonument. Na de herdenking wordt om 15.00 in de Grote Kerk de Geuzenpenning uitgereikt. De uitreiking is alleen toegankelijk voor genodigden.

GeuzenpenningDe zilveren penning is geïnspireerd op de Geuzenpenning uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), toen Nederlandse edelen zich verzetten tegen de Spaanse overheersing. Op de voorzijde van de geuzenpenning staat, alsof het een ridderorde betrof, de beeltenis van koning Filips II met het opschrift 'en tout fideles au roy' (in alles trouw aan de koning). Op de keerzijde staan twee door een bedelzak gestoken handen en het ironische vervolg van het devies: 'jusques a porter la besace' (tot aan het dragen van de bedelzak toe).

Eerder werd de Geuzenpenning toegekend aan onder meer de Duitse Bondspresident Richard von Weizsäcker, de Anne Frank Stichting, de Roemeense bisschop Lászlo Tökes, de activiste voor mensenrechten Rosalina Tuyuc Velasquez uit Guatemala, de president van de Tsjechische Republiek Vázlav Hável, de voormalige Colombiaanse presidentskandidate Ingrid Betancourt, de wereldwijde campagne voor Tibet, en de Syrische mensenrechtenactivist Haitham Maleh.

Palestijnse Vlaardingers ontmoeten laureaten Geuzenpenning Zo’n twintig Palestijnse Vlaardingers ontmoeten donderdagmiddag 12 maart 15.00 tot 16.15 uur in het pand van VVEH de laureaten van de Geuzenpenning 2009. De Palestijnse Vlaardingers ontmoeten ondere andere Jessica Montell, directeur van B’Tselem, en vertegenwoordigers van Al-Haq. De organisatie van de ontmoeting ligt in handen van Vele Vlaardingers Eén Huis (VVEH). Ook leden van het stichtingsbestuur van Vele Vlaardingers Eén Huis en burgemeester Tjerk Bruinsma zullen bij de ontmoeting aanwezig zijn.

Inlichtingen via het secretariaat van VVEH:Tel. 010 435 01 11 / 010 434 88 80

Palestijnen via ROMI naar Vlaardingen De Palestijnen in Vlaardingen vormen een hechte gemeenschap in de stad. Enkele van de Palestijnse Vlaardingers zijn vanaf 1948 uit Palestina gevlucht naar onder andere de Westelijke Jordaanoever. In de buurt van Nabloes streek een aantal van hen neer in het vluchtelingenkamp Balata.Begin jaren vijftig was er in Nabloes een fabriek gebouwd o.m. olijfolie te raffineren, maar de productie kwam helaas niet van de grond. Importeur M. Masri benaderde in 1957 het bedrijf Rotterdamse Margarine Industrie (ROMI) met de vraag of men technische en commerciële bijstand kon verlenen om de fabriek in Nabloes rendabel te maken. ROMI was bekend in de regio Jordanië, omdat het bedrijf er plantaardige ghee afzette, ofwel bak- en braadvet. ROMI gaf gehoor aan het verzoek van de heer Masri en twee werknemers van ROMI gingen in de fabriek in Nabloes aan de slag. Later wierf ROMI via deze fabriek uit Nabloes en omgeving voornamelijk jonge mannen om bij ROMI aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen te gaan werken.

Na oorlog van 1967 terugkeer onmogelijkIn november 1963 kwamen 65 Palestijnen naar Vlaardingen om te werken bij ROMI. In die tijd kwamen uit landen rondom de Middellandse Zee 'gastarbeiders' naar Europa en Nederland. De 'Jordaniërs', zoals de Palestijnen werden genoemd, integreerden in de Vlaardingse en Nederlandse samenleving. Sommigen gingen evenwel terug naar het Midden-Oosten. Na de oorlog van juni 1967 konden de Palestijnen in het buitenland en dus ook in Vlaardingen, door de ongeregeldheden daar, niet meer terug en mochten familieleden naar Nederland komen. Alhoewel zij zich inmiddels thuis voelen in Vlaardingen en Nederland, blijft het Midden-Oosten altijd 'trekken' en volgen ze de actualiteiten op de voet.

 Bronnen: www.geuzenverzet.nlwww.vveh.nl en www.vlaardingen.nl