GL-vragen aan wethouder Bot: Wateroverlast in het Marnixplantsoen niet opgelost maar zelfs groter dan voorheen

Ondanks de ophoging is het Marnixplantsoen in de Westwijk al maanden één grote modderpoel. Ook andere gebieden in Vlaardingen, zoals het parkeerterein bij Pollux, zijn bij regen al snel onbegaanbaar. GroenLinks fractielid Moestapha Bouchrit vraagt wethouder Bot om uitleg en oplossingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen 1 december 2005

Aan: Wethouder Cees BotBetreft: Schriftelijke vragen over wateroverlast Marnixplantsoen en parkeerterrein Pollux

Geachte heer Bot,

De herinrichting van het Marnixplantsoen is zo goed als af. Althans daar lijkt het op. Wat onze fractie zorgen baart is dat het park al maanden onbegaanbaar is door wateroverlast. Het regenwater blijft liggen aan de oppervlakte, zodat het hele park zonder te overdrijven een grote modderpoel is.

Was het niet juist deze wateroverlast die door de herinrichting zou moeten worden opgelost? Vanwege de wateroverlast moest het park worden opgehoogd. Tot verdriet van veel bewoners kon een groot aantal bomen niet worden behouden vanwege de ophoging. Deze bomen zouden de noodzakelijke ophoging niet overleven. Het is voor ons daarom onbegrijpelijk te moeten constateren dat ondanks de ophoging de wateroverlast is toegenomen. Wij kunnen aan bewoners niet uitleggen wat er aan de hand is.

Verder blijkt dat ook andere gebieden veel last hebben van een slechte afwatering bij regenval. Dit betreft met name de sportterreinen in de Broekpolder. Het parkeerterrein nabij Pollux is bij regenval onbegaanbaar.

Wij hebben hieromtrent een aantal vragen, waar we graag zo snel mogelijk antwoord op willen hebben.1. Kunt u ons uitleggen waarom de herinrichting van het Marnixplantsoen de wateroverlast niet heeft opgelost, maar eerder heeft versterkt?2. Waardoor wordt de wateroverlast veroorzaakt in de genoemde gebieden (Marnixplantsoen en parkeerterrein Pollux)?3. Welke maatregelen worden er genomen om de overmatige wateroverlast op te lossen? En op welk termijn?4. Naar wij aannemen zal het oplossen van de wateroverlast en de noodzakelijke herstelwerkzaamheden extra kosten met zich meebrengen. Wie draait op voor deze kosten en waarom?

Wij wachten u antwoorden met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Groenlinks,namens deze, Moestapha Bouchrit.