GROENLINKS: A4 Midden-Delfland wordt erdoor gedrukt

De provincie en het Rijk zetten alles op alles om nog deze week een convenant overeen te komen met lokale bestuurders en maatschappelijke partners over de A4 Midden-Defland. GroenLinkse raads- en statenleden vragen om zorgvuldige, transparante en democratische besluitvorming.

[Lees Persbericht Ministerie V & W/Prov. Z-Holland][Lees brief GroenLinks aan Adviescommissie IOSD]PERSBERICHTGroenLinks vindt dat het Rijk relevante informatie te laat bekend heeft gemaakt. Dat geldt zowel voor de tekst van een convenant dat de lokale bestuurders zouden moeten ondertekenen, als voor het geld dat ervoor beschikbaar is. Op deze manier kunnen lokale bestuurders de informatie niet rustig bekijken en bespreken met de gemeenteraden. Volksvertegenwoordigers en het publiek worden zo voor voldongen feiten gesteld. GroenLinks vindt deze wijze van besturen onbehoorlijk en niet van deze tijd.Bovendien worden onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat die een schrikbarend beeld laten zien als de plannen doorgaan: ernstige filevorming op de A4, de A13, en de ring van Rotterdam. De minister had daarover tijdens een debat op 7 juni geen bevredigende antwoorden aan de kamerleden. De kamerleden willen de besluitvorming nu over de zomer heen tillen. GroenLinks vindt dat hetzelfde moet gelden voor de besluitvorming op lokaal niveau. De besluitvorming moet zorgvuldigheid en transparant en er niet in allerlei onzichtbare lobby-circuits worden doorgedrukt.Wijnand Duyvendak, Tweede-Kamerlid GroenLinksOscar Dijkhoff, fractievoorzitter GroenLinks Zuid-HollandWim Bot, fractievoorzitter GroenLinks DelftEd Gloudi, fractievoorzitter GroenLinks SchiedamJack Tsang, fractievoorzitter GroenLinks VlaardingenHeleen Weening, raadslid GroenLinks Den HaagArno Bonte, raadslid GroenLinks RotterdamMeer informatie:Oscar Dijkhoff, fractievoorzitter GroenLinks Zuid-Holland06 – 1148 4420naar boven BRIEF AAN ADVIESCOMMISSIE IOSDVAN GROENLINKS RAADS- EN STATENLEDEN Aan: Adviescommissie IODSBetreft: besluitvorming convenant A4 Midden-DelflandDen Haag, 20 juni 2006Geachte commissie,Zoals bekend heeft de minister van Verkeer en Waterstaat per brief van 12 mei de Tweede Kamer laten weten de A4-IODS variant verder uit te willen werken in de 2e fase van de MER, naast een sobere A4 variant en het meest milieuvriendelijke alternatief. Nadat het eerder dit jaar niet lukte overeenstemming te bereiken met de IODS-partners zal op uw vergadering van 23 juni opnieuw een convenant ter ondertekening voorliggen.Met het IODS-project zijn honderden miljoenen publiek geld gemoeid. GroenLinks hecht daarom aan zorgvuldige, transparante, en democratische besluitvorming. Dat wordt naar onze mening onmogelijk gemaakt. De besluitvorming vindt plaats tussen bestuurders achter de schermen.Volksvertegenwoordigers en het publiek worden zo gepasseerd en straks voor voldongen feiten gesteld.Verschillende gemeenteraden willen de tekst van het convenant eerst bespreken voordat hun college eventueel ondertekent. De tekst is echter nog altijd niet bekend. Een goede openbare discussie over de inhoud ervan wordt daardoor gefrustreerd. Betrokken partijen krijgen niet de mogelijkheid de tekst rustig te bekijken en te bespreken alvorens een standpunt in te nemen.Nieuwe, voor A4 varianten ongunstige, verkeerstechnische onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat waren begin dit jaar de aanleiding dat ondertekening van een convenant toen niet doorging. Die resultaten werden pas bekend nadat uw commissie de minister had geadviseerd over de 2e fase MER. Ook in de brief van de minister van 12 mei zijn deze gegevens niet of nauwelijks neergeslagen.De Minister en Gedeputeerde Staten laten in een persbericht op 16 juni weten extra geld beschikbaar te stellen. Zij stellen dat dit voldoende is voor de inpassing van de A4 in het kwetsbaar stiltegebied van Midden-Delfland. Wij hebben daar onze vraagtekens bij, maar vinden in elk geval dat betrokkenen onvoldoende tijd wordt gegund om dat goed te kunnen beoordelen. Zowel de tekst van het convenant als ook het financiële kader zijn daarvoor te laat bekend gemaakt. Het is bovendien vooralsnog nog de vraag of Provinciale Staten zal instemmen met een extra bijdrage van 10 miljoen door de Provincie.De provincie en het Rijk zetten alles op alles om nog deze week een convenant overeen te komen met lokale bestuurders en maatschappelijke partners. GroenLinks betreurt het dat inhoudelijke argumenten over nut, noodzaak en (financiële) haalbaarheid daarbij op de achtergrond raken.Het debat met de minister op 7 juni met de Tweede Kamer voerde over de A4 Midden-Delfland heeft vooral veel vragen opgeroepen. De minister bleef veel antwoorden schuldig. Vanuit de Kamer is daarom verzocht de besluitvorming met enkele maanden uit te stellen.Ondergetekenden verzoeken de Adviescommissie IODS met klem om niet overhaast maar zorgvuldig te handelen en de ondertekening van het convenant tenminste over de zomer te tillen. Alleen dan ontstaat voldoende ruimte voor geïnformeerd overleg en debat door en tussen betrokken partijen en hun achterbannen. Wij hopen dat u zich dit pleidooi voor openbaarheid en zorgvuldigheid zult aantrekken en verzoeken u deze brief te betrekken bij uw vergadering op 23 juni 2006.Vriendelijke groet,Wijnand Duyvendak,Tweede-Kamerlid GroenLinksOscar Dijkhoff,fractievoorzitter GroenLinks Zuid-HollandWim Bot,fractievoorzitter GroenLinks DelftEd Gloudi,fractievoorzitter GroenLinks SchiedamJack Tsang,fractievoorzitter GroenLinks VlaardingenHeleen Weening,raadslid GroenLinks Den HaagArno Bonte,raadslid GroenLinks Rotterdamnaar boven