GroenLinks bezorgd over toenemende vercommercialisering bij Cito-toets

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom stelt daarom vragen aan het college. Onder andere de vraag: “Is het college bereid om in het structurele overleg met de scholen op korte termijn dit punt te agenderen en de raad van dit overleg verslag te doen?”

_______________________________________________________________

Vlaardingen, 10 februari 2014

Betreft: Artikel 36 vragen Cito-toets

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Geacht College,

Vanaf morgen 11 februari worden er op de basisscholen in groep 8 weer de bekende (of misschien beruchte) Cito-toets afgenomen. Van zowel onderwijzend personeel als de ouders vernemen wij dat commerciële bedrijven (zoals LOI) reclame maken voor een softwarepakket om de Cito-toets thuis te oefenen. De prijs bedraagt € 119,--.

De druk op de kinderen en daarmee ook op de ouders wordt verhoogd om maar zo goed mogelijk te scoren bij deze toets. Er wordt misbruik gemaakt van de angst bij deze ouders.

Niet alle scholen en/of ouders zijn in de gelegenheid om een dergelijk pakket aan te schaffen, hierdoor ontstaat ongelijkheid tussen leerlingen op de basisscholen. De suggestie wordt gewekt dat het onderwijzend personeel het niet goed doet.

In deze wordt in de media ook Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), geciteerd: ‘Het is te triest voor woorden, de hele commerciële big business die de Cito-toets is geworden. Diep triest, want het gaat over de ruggen van 11- en 12-jarige kinderen’.

GroenLinks is bezorgd over de toenemende invloed van de markt in het onderwijs en de daarmede optredende ongelijkheid. Daarom willen wij graag, ook al zijn wij bekend met het feit dat het College niet over de inhoud van het onderwijs gaat, toch het standpunt vernemen van het College.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van deze ontwikkeling?
  2. Is het college bereid om in het structurele overleg met de scholen op korte termijn dit punt te agenderen en de raad van dit overleg verslag te doen?
  3. Wat vindt u van het ouderwetse klasseverschil tussen ouders en scholen die de training wel kunnen betalen en zij die dit niet kunnen betalen?
  4. Deelt u de mening van Ton Duif?
  5. Bent u bereid om mogelijke ondersteuning te verlenen aan scholen die zelf met initiatieven komen om aan genoemde knelpunten een eind te maken?

De GroenLinks fractie ziet het antwoord van het College graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Kees Borsboom,
Fractievoorzitter GroenLinks.