GroenLinks fractie stelt vragen over ouderen in financiële problemen

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over bijstandsgerechtigden die problemen krijgen door de overgang naar de AOW, stelt de GroenLinks fractie vragen aan het College. Voor mensen die 65 worden ontstaat soms een gat, omdat het in sommige gevallen wel enkele maanden duurt eer zij hun AOW pas ontvangen. Hierdoor kunnen zij in financiële problemen komen. Dat is volgens GroenLinks absoluut onwenselijk.

__________________________________________________________________________________________

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan de voorzitter van de gemeenteraad te Vlaardingen

Vlaardingen, 23 mei 2015.

Onderwerp: Ouderen in financiële problemen

 
Geachte voorzitter,

GroenLinks krijgt signalen dat bijstandsgerechtigden problemen hebben met de overgang naar de AOW (zie de toezeggingen van het kabinet in het Volkskrant artikel van 1 juni 2013). De AOW gaat namelijk niet direct in na iemands 65e verjaardag. Mensen die in 2015 65 jaar oud worden krijgen te maken met een wachttijd van respectievelijk 3 of 5 maanden tot hij of zij de AOW ontvangt. Het duurt dan daarnaast ook nog enkele weken voordat het vakantiegeld over het jaar daarvoor wordt uitgekeerd. In het meest ongunstige geval kunnen ouderen op deze manier wel 5 maanden zonder geld zitten. Dat is meer dan onwenselijk wat GroenLinks betreft, nu dit kan zorgen voor grote financiële problemen. Naar aanleiding hiervan stelt GroenLinks de volgende vragen:  

  1. Klopt het dat de bijstand wordt stopgezet op de datum dat iemand 65 wordt? Zo ja, hoeveel mensen betrof dit over heel 2014 in Vlaardingen en hoe loopt het met de regeling die het kabinet heeft vastgesteld?  
  2. Kan het college aangeven voor hoeveel van deze mensen met een financieel gat te maken kregen tussen de datum van stopzetting van de bijstand en de datum van start van de AOW?
    En hoeveel mensen doen concreet een beroep op de mogelijkheid die staatssecretaris Klijnsma heeft geïntroduceerd?
  3. Heeft het college inzicht in de financiële problemen die dit veroorzaakt bij ouderen? Graag een toelichting.
  4. Is het college bereid om op korte termijn maatregelen te treffen om te voorkomen dat ouderen in de overgang van de bijstand naar de AOW in de financiële problemen komen? Zo ja, welke maatregelen betreffen dit?  

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom