GroenLinks: Oorzaak oorverdovend lawaai tè lang onduidelijk

De calamiteit bij Shell Pernis afgelopen nacht bleek achteraf gelukkig niet in een ramp te ontaarden. Wèl een ramp was de onduidelijkheid voor heel veel ongeruste mensen die zich terecht afvroegen wat dit wakkermakende, urenlang-durende lawaai te betekenen had. GroenLinks doet in een brief aan de burgermeester suggesties om in de toekomst een dergelijke duidelijkheid sneller te geven.

[Lees ook het bericht in het AD/RD van zondag 15 januari 2006]Vlaardingen, 15 januari 2006Betreft: Geluidshinder Kenmerk: 001jt150106Aan de heer Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen.Geachte burgemeester, beste Tjerk,Vannacht ongetwijfeld ook wakker geweest en geschrokken. Een geluid alsof er tien straaljagers boven je huis tegelijk opstijgen en dat drie uur achter elkaar is nogal wat! Hierdoor ontstaat uiteraard bij veel mensen ongerustheid of zelfs angst. Ik sprak vanmorgen iemand die zo bang was dat ze zich niet meer durfde te bewegen.Radio Rijnmond heeft er met extra nieuwsbulletins gelukkig adequaat op gereageerd. Bij de DCMR zijn vannacht 250 telefoontjes binnengekomen. Niet de mijne, omdat ik er niet doorheen kwam. Ook het 0900 nummer van de politie was rond de klok van twee uur onbereikbaar. Ik kreeg ook een bericht dat in een horecagelegenheid in de stad behoorlijke ongerustheid is ontstaan. De eigenaar probeerde de politie te bellen om te horen wat er aan de hand was en of mensen wellicht binnen moesten blijven. De politie was echter onbereikbaar.Omdat naar ons idee de overheid in eerste instantie verantwoordelijk is voor de informatie zou het zinvol zijn in dit soort situaties een telefoonnummer te hebben dat met een goede bezetting en extra lijnen de bevolking kan informeren. Het, overigens onder normale omstandigheden goed werkende, nummer van de DCMR zou daar zeker voor kunnen dienen. De huidige vier open lijnen met een bemensing van twee DCMR medewerkers (kennelijk dus voor 250 binnenkomende telefoontjes in twee uur tijd!) zou op dit soort momenten uitgebreid moeten kunnen worden. Een soort piketdienst dus. Een extra banner op TV Rijnmond èn op hun website zou ook bijdragen aan de informatiebehoefte van zo’n moment. Een voorlopige conclusie. Bij echte rampen is de informatieverstrekking goed geregeld. Bij dit soort situaties echter, waarbij wel een heftige onrust ontstaat maar bij nader inzien geen sprake is van een ramp, is verbetering noodzakelijk. Op Rijnmondniveau lijkt mij dat ook goed te financieren.Op dit ogenblik zijn we nog te veel aangewezen op particuliere initiatieven zoals de website MijnVlaardingen.nl, waar ook ’s nachts altijd actieve bezoekers zijn. Daar is overigens ook op te lezen dat na de melding dat de brand geblust was om 4:16:42 assistentie bij een industriebrand op het Shell terrein werd gevraagd. Een vraag waard!Tot slot: ik neem aan dat je de Raad nog nader informeert over de brand, het blussen en de oorzaak van het ontstaan van het lek/het springen van de leiding en natuurlijk zijn we benieuwd naar je reactie op onze suggesties.Bedankt alvast.Met vriendelijke groeten,Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang