GroenLinks vraagt naar het standpunt van B&W over onderwijs-onderzoek Vijfsluizen

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom stelt vragen aan het college over de afwijzing, op de website van de SP, van lijsttrekker Arnout Hoekstra van één grote onderwijsinstelling bij Vijfsluizen terwijl het college, en dus ook wethouder Hoekstra, nog in afwachting is van resultaten van het  onderzoek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 30 januari 2014
 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

 

Geacht College,

Op 21 januari 2014 vernamen wij in een oriënterende bijeenkomst van de mogelijke plannen op het bedrijventerrein Vijfsluizen (of zoals u wilt ‘Park klaver 4’).
In die plannen past een onderzoek om daar een mogelijke onderwijsinstelling te gaan vestigen. Op de site van de SP neemt wethouder Arnout Hoekstra -van onderwijs- afstand van de mogelijke plannen en alvast een voorschot op het onderzoek.

Uiteraard begrijpen wij dat het campagnetijd is en dat de heer Hoekstra als lijsttrekker van de SP in een iets wat andere rol deze mededeling doet.

De GroenLinks fractie verneemt graag op korte termijn het standpunt van het College in het onderzoek en mogelijke realisatie van deze plannen.
Tevens worden wij geïnformeerd inzake het doen van mededeling en het alvast publiekelijk innemen van standpunten zonder dat het College zich daar al een mening over heeft gevormd.

Met vriendelijke groet,

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks