GroenLinks wil Vrijheidsboom in de Hogelaan vóór 4 en 5 mei op orde hebben

Correspondentie met wethouder Attema over deze plataan - een herdenkingsboom voor de bevrijding die daar in 1945 geplant is - dateert uit 2008. Het wordt tijd dat er echt duidelijkheid, en vooral actie komt. De gedenktekst en het hekwerk zijn nog steeds aan restauratie toe. De tijd dringt!

 

------------------------------------------------------------------

Aan de wethouders Attema en Versluijs

Vlaardingen, 24 februari 2010

Betreft: Vrijheidsboom

 Geachte mevrouw Attema en heer Versluijs, beste Anny en Hans,

Het zal toch niet waar zijn dat jullie op een betrekkelijk eenvoudige vraag gesteld in 2008 niet voor drie maart 2010 definitief hebben gereageerd? Het gaat om de Vrijheidsboom op de Hogelaan - een vrijheidsmonument tussen wal en schip. Een boom die er zijn mag, maar helaas een verweesd monument. Het is bijna vier/vijf mei 2010. Het lijkt me aardig als ik van jullie nog een bericht krijg dat je voor die gedenkwaardige dag een actie gaat ondernemen om het geheel er weer fatsoenlijk uit te laten zien. Ik hoef niet te verwijzen naar het juryrapport over de groenste stad van Nederland waar de koppeling ‘Groen en Historie’ zo expliciet genoemd werd.

Voor het eerst correspondeerde GroenLinks met u hierover op 30 augustus 2008. Op 17 oktober 2008 kregen wij een antwoord waarin u constateerde dat de Vrijheidsboom wel bekend stond als monumentale boom maar binnen de gemeentelijke organisatie als monument onbekend was, “met dank aan GroenLinks voor deze opmerkzaamheid”. Gelukkig schreef u dat u een antwoord over de te nemen maatregelen zou hebben tegen de tijd dat de definitieve bestrating op de Hogelaan rond was. Op 19 mei 2009 kregen wij een antwoord waar u opnieuw schreef dat de belangrijke omlijsting van de Vredesboom alle aandacht heeft en dat naar een zo goed mogelijke oplossing wordt gezocht.Daarna is er niets meer gemeld, de bestrating is klaar en de omlijsting van de Vredesboom bevindt zich nog steeds in erbarmelijke staat. De boom heeft u zorgvuldig gespaard naar het zich laat aanzien. Het zou ons uiteraard een buitengewoon genoegen doen als u naast een concrete restauratieactie het voornemen uitspreekt de Vrijheidsboom aan de Hogelaan met bijbehorende omlijsting aan te wijzen als gemeentelijk (oorlogs)monument. Toch geen onderwerp om over de verkiezingen heen te tillen, of een onderwerp waar je toestemming voor moet vragen aan ‘de Tweede Kamer’?

Ik hoor graag voor 3 maart 2010 van jullie of het nog gaat lukken.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.