GroenLinks Zuid Holland stelt GS vragen over parkeerproblematiek vrachtwagens in regio Rotterdam

Provinciaal Statenlid voor GroenLinks Alfred Blokhuizen vraagt het College van Gedeputeerde Staten om een regierol op zich te nemen in verband met de parkeerproblematiek in de regio.

_______________________________________________________________________

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Datum:          13 maart 2014
Onderwerp:   Parkeerproblematiek vrachtwagens in de havenregio Rotterdam

Toelichting:
In de gemeenten in de omgeving van de Rotterdamse haven is en blijft er onrust ontstaan over het parkeren van vrachtwagens. Veelal gaat het om vrachtwagens van Oost-Europese bedrijven, die vaak voor Nederlandse opdrachtgevers rijden.

Door het onsamenhangende parkeerbeleid van de verscheidene gemeenten in de regio ontstaan er steeds nieuwe problemen. Gemeenten besluiten afzonderlijk om parkeren op hun grondgebied moeilijk te maken of te duur voor de (veel te) laag betaalde vrachtwagenchauffeurs. Dit leidt iedere keer weer tot het verschuiven van de problematiek en de overlast die men zegt te ervaren. Dit effect staat bekend als “waterbedeffect”.

Uiteraard zijn de gemeenten de eerst verantwoordelijke voor het parkeerbeleid en daarboven de Stadsregio. Zoals het er nu uitziet coördineert men de parkeerproblematiek niet en is er op korte termijn geen regionale oplossing te verwachten.

GroenLinks maakt zich zorgen om de mensen die overlast ervaren en ook om het welzijn van de chauffeurs die steeds worden “verjaagd”. De GroenLinksfractie vindt dat de Provincie hier een bemiddelende en regisserende rol kan spelen.

Vragen aan het College:

  1. Is het College bekend met de geschetste problematiek?
  2. Hoe kijkt het College aan tegen het verschijnsel dat chauffeurs en hun vrachtwagens steeds vaker worden geweerd van regionale parkeerterreinen in een regio die het moet hebben van de havenactiviteiten?
  3. Is het College bereid om het initiatief te nemen om te komen tot een evenwichtig parkeerbeleid voor de genoemde vrachtwagens in de Rotterdamse havenregio? Indien het antwoord nee is, waarom niet?
  4. Indien het College zich wel wil inspannen om de problematiek in te dammen, welke mogelijkheden ziet u voor het College van GS?
  5. Wilt u PS terug rapporteren zodra er vorderingen zijn gemaakt?

 
Hoogachtend,

Alfred Blokhuizen
Statenlid GroenLinks