Jan Robberegt als GroenLinks wethouder geïnstalleerd

In de raadsvergadering van woensdagavond 4 juli droeg GroenLinks Jan Robberegt voor als wethouder. De raad besloot tot benoeming en na een korte felicatiepauze kon de raad zich gaan buigen over de voorjaarsnota.

Hieronder de door GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang uitgesproken voordracht.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter, collega’s, collegeleden en andere belangstellenden,Wij beschouwen het als een voorrecht om namens de fractie van GroenLinks onze kandidaat voor het wethouderschap, Jan Robberegt, te mogen voordragen.Als Jan even gaat staan dan weet iedereen over wie we het hebben. Wij hebben u gisteren de voordrachtsbrief met het cv en persbericht gestuurd. Daarover zal ik u dus nu niet veel vertellen. Belangrijk voor ons was dat in de gesprekken over de portefeuille-verdeling die wij met het college en coalitie gevoerd hebben, er van uitgegaan zijn dat dit college in de nieuwe samenstelling zo slagvaardig mogelijk kan werken.De reden waarom Jan, als u hem straks benoemd de portefeuille coördinatie gebiedsbeheer en wijkmanagement gaat doen, heeft te maken met zijn ruime ervaring hierin.Dat Anny Attema het jeugdbeleid gaat coördineren heeft natuurlijk te maken met de logische verbinding die er is met het onderwijs. Dat haar hart daar ook ligt, of misschien ook daar ligt, is voor niemand een geheim.De rest van de portefeuille van Ben van der Velde gaat gewoon over naar Jan Robberegt.Wij hebben het vertrouwen dat Jan op deze wijze het coalitieakkoord en uiteraard de visie van GroenLinks op adequate wijze kan neerzetten.Ik vertel u ook dat wij met een commissie bestaande uit drie bestuursleden en de drie fractieleden een kandidaat gezocht hebben die naast het onderschrijven van het coalitieakkoord, ook naadloos zou passen in het bestaande team van B&W.Ik kan u verzekeren uit eigen waarneming dat Jan meer dan welkom is in het college.Eén gemeente was niet echt blij met de mogelijkheid dat Jan wethouder wordt, maar dat zegt meer over zijn kwaliteiten dan dat ze hem in Dordrecht niet zouden feliciteren met zijn kandidaatstelling. Afrondend zeg ik u namens de fractie dat hij, vanuit zijn politieke achtergrond en zijn werkervaring de komende drie jaar een krachtige bijdrage zal kunnen leveren aan het leefklimaat in de stad.Wij vertrouwen dat graag toe aan Jan.Daarom draagt de fractie van GroenLinks Jan Robberegt formeel voor als opvolger van Ben van der Velde. Wij stellen het uiteraard op prijs als u ons hierin steunt.Jack Tsang.

----------------------------

Jan Robberegt wordt tijdens een korte pauze van de vergadering geïnterviewd door Omroep Vlaardingen.