Komt er een Mandelastraat of -hof of –plein of –brug in Vlaardingen?

Fractievoorzitter Kees Borsboom verzoekt het college om inspirerende mensen, en met name Nelson Mandela, die een voorbeeld zijn voor de samenleving, in herinnering te houden middels naamgeving van straten, pleinen, bruggen, rotondes en fietspaden. Hij vraagt het college om een reactie en mogelijke locaties om dit te realiseren.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 12 december 2013

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

Betreft: Naamgeving ‘Nelson Mandela’ in Vlaardingen

 

Geacht college,

De GroenLinks fractie heeft afgelopen week met verdriet kennis genomen van het overlijden van Nelson Mandela. Ook via ‘social media’ hebben collegeleden zich hierover geuit.

De GroenLinks fractie hecht er aan om als gemeente Vlaardingen Nelson Mandela te eren met een naamgeving zodat hij als inspirerend mens in herinnering blijft in de toekomst.

Gaarne ontvangen wij van u een reactie en een suggestie voor een mogelijke plek om dit in Vlaardingen te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Fractie GroenLinks

Kees Borsboom