Nog vóór de zomer akkoord over A4? GroenLinks hekelt asfaltoffensief van Minister Peijs

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Peijs nog vóór de zomer een regionaal bestuursakkoord te willen sluiten over de A4 Delft-Schiedam. Samen met de plannen voor de A2 en de A6-A9 wil zij nog in deze kabinetsperiode afkoersen op 'geen weg meer terug'. GroenLinks wil een kamerdebat over dit onzinnige asfaltoffensief.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer achtergrondinformatie:  - 13 mei 2006 Nieuwsbericht Verkeer en Waterstaat  - 14 mei 2006 Nieuwsbericht in de Telegraaf  - De brief van minister Peijs

------------------------------------------------P E R S B E R I C H T GROENLINKS------------------------------------------------

15 mei 2006

 GROENLINKS WIL DEBAT OVER ONZINNIG ASFALTOFFENSIEF

Het kabinet kondigde in 2 weken 3 stukken nieuw asfalt aan: bij de A6/ A9, de A4 en de A2. GroenLinks wil op korte termijn een debat over het onzinnige asfaltoffensief, dat het kabinet is gestart.

In een tijdsbestek van twee weken meldde minister Peijs (Verkeer) een nieuwe snelweg te willen tussen de A6 en A9, langs het Naardermeer, de A4 door Midden-Delfland door te willen drukken, de A2 tussen Utrecht en Amsterdam nog verder te verbreden. Tegelijkertijd schrapte zij het geld voor een snellere OV-verbinding tussen Amsterdam, Almere en het Noorden. GroenLinks ziet niets in deze plannen van Peijs en pleit voor gerichte investeringen in metro-achtige treinverbindingen tussen de grote steden en met Almere.

Minister Peijs lijkt haar ministerschap in het laatste jaar nog enige inhoud te willen geven door nóg meer asfalt uit te rollen in de Randstad. Terwijl studies van verkeersdeskundigen en van het ministerie zelf uitwijzen dat meer spitsstroken en nieuwe snelwegen geen enkele verbetering voor de automobilist opleveren, lijkt Peijs ziende blind en horende doof. Het kabinet wil kennelijk een jaar voor de verkiezingen de automobilist paaien met schijnoplossingen die miljarden kosten. Geld dat beter ingezet kan worden in echte, werkende en milieuvriendelijke alternatieven, zoals snelle en frequente metroachtige treinverbindingen tussen de grote steden met Flevoland en het Noorden.

GroenLinks wil op korte termijn een debat met minister Peijs over haar asfaltoffensief in de Randstad. Zij moet ook in de Kamer verantwoording afleggen voor haar plannen. De inzet van GroenLinks in het debat zal zijn om de minister te bewegen haar blik te verbreden en ook milieuvriendelijke alternatieven in haar plannen voor de Randstad op te nemen. In ieder geval mag zij wat GroenLinks betreft, ook met het oog op de verkiezingen in mei 2007, geen onomkeerbare stappen nemen in haar ondoordachte plannen.

Wijnand Duyvendak

naar boven

 

Persbericht Verkeer en Waterstaat zaterdag 13 mei:

PEIJS WIL VOOR DE ZOMER DOORBRAAK IN A4 DELFT-SCHIEDAM

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil nog vóór de zomer een regionaal bestuursakkoord sluiten over de A4 Delft-Schiedam. Samen met gedeputeerde Huls van de provincie Zuid-Holland gaat zij op korte termijn overleggen met regionale en lokale bestuurders in Zuid-Holland. Tijdens dat overleg moet blijken of partijen alsnog bereid zijn om met de beschikbare financiële middelen tot een overeenkomst te komen over een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam.

Na vier decennia praten, wil minister Peijs nog één keer bezien of Rijk en regio samen op kunnen trekken. Het is de inzet van de minister en de provincie Zuid-Holland om het (Ontwerp) Tracé Besluit nog deze kabinetsperiode te nemen. Dit staat in een brief van minister Peijs, mede namens minister Dekker van VROM, aan de Tweede Kamer.Verder heeft minister Peijs, samen met minister Dekker van VROM, besloten om de A4 Delft-Schiedam en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) verder uit te werken in de Trajectnota/MER. Het gaat daarbij om de aanleg van een nieuwe snelweg met twee rijstroken per rijrichting en de mogelijkheid voor een derde rijstrook. Dit alternatief draagt het meest bij aan een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag. De aanleg van de nieuwe snelweg zorgt daarbij ook voor een daling van het aantal leefbaarheidknelpunten (lucht en geluid) langs de A13 en A20. Daarnaast vermindert het sluipverkeer op het onderliggende wegennet. De kosten variëren van 150 tot 800 miljoen euro, afhankelijk van de inpassing en vormgeving van het Kethelplein. Het beschikbare rijksbudget voor de nieuwe weg is 511 miljoen euro.

Omdat de aanleg van de A4 Delft-Schiedam fors ingrijpt op de omgeving, is meer onderzoek nodig naar maatregelen die de negatieve effecten kunnen verzachten en/of compenseren. Hierbij kan gedacht worden aan ecologische passages en geluidsbeperkende maatregelen. Drie varianten worden nu verder gedetailleerd onderzocht op verkeers- en milieueffecten.

naar boven

 

In de Telegraaf van zondag 14 mei het volgende bericht:

VERKEERSMINISTER PEIJS DRUKT A4 ERDOORdoor Joost Ruempol

DEN HAAG - Minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) wil voor de zomer een definitieve beslissing forceren over de A4 tussen Delft en Schiedam. Werken de gemeenten vlak bij de toekomstige weg niet mee, dan laat de minister zelf de A4 Midden Delfland aanleggen. "Want het moet gebeuren", zegt Peijs.

Al veertig jaar wordt gebakkeleid over het zeven kilometer lange stuk snelweg, maar tot op heden kon het rijk geen overeenstemming bereiken met de lokale overheden over de financiering en het tracé van de weg. De verkeersminister, die 511 miljoen euro beschikbaar heeft voor de weg, geeft de regio nog een laatste kans samen met de landelijke overheid op te trekken. Op de steun van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag kan de bewindsvrouw al rekenen.Voor mei 2007 wil Peijs een definitief plan voor dit deel van de A4 klaar hebben, zodat er in 2008 geasfalteerd kan worden.Peijs heeft na verschillende plannen onderzocht te hebben, gekozen voor de A4 tussen Delft en Schiedam. Deze variant zorgt voor een betere en meer betrouwbare bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag is de conclusie.De verbreding van de A13 naar twee keer vijf rijbanen en de aanleg van de A54 tussen Harnasch en Westerlee zijn komen te vervallen.De nieuwe snelweg krijgt twee rijstroken per rijrichting. Er is een mogelijkheid voor een derde rijstrook. De minister verwacht dat de slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast bij de A13 en A20 afneemt, doordat er meer verkeer over de nieuwe A4 gaat rijden.

 naar boven