Op Pad met Jack Tsang: Afscheid Scheeres in Schiedam en via 't Hof naar ’t Hoofd/Rivierzône

Donderdag 31 augustus - een half uur in de rij staan hoeft niet erg te zijn, en: van het groen van het park naar het blauw langs de oever.

In de rij Op pad. ’s Middags, bij de afscheidsreceptie van Burgemeester Reinier Scheeres, in een heel lange rij gestaan om hem en zijn vrouw de hand te schudden. Zó lang, dat ik een prettig gesprek kon voeren met de VVD wethouder Scheerstra uit Maassluis - een oude rot in het vak. 't Nog even over de coalitievorming gehad in Vlaardingen. Beetje onhandig allemaal van de VVD Vlaardingen maar wel een logische keus 'van Vlaardingen', vond hij toch ook wel. Hij vond Ben een goed bestuurder, wat ik beaamde, alleen weet ik nooit zo goed of ik er heel blij mee moet zijn als ik zoiets uit de mond van een VVD-er hoor….. 't Ook nog gehad over het gemis aan een GroenLinks fractie in Maassluis, met positieve herinneringen aan de toenmalige eenmansfractie van GroenLinks.Scheerstra gaf nog wat strategische tips en toen was ik na een halfuur rij 'ineens' bij Reinier Scheeres. Met hem sprak ik over onze toevallige vakantieontmoeting midden in Frankrijk op een prettig dorpspleintje en over de kleine maar boeiende fototentoonstelling in het Schiedamse Stadskantoor en gemaakt door Frederieke Verheijen, en over die jaren-zestig foto van Scheeres-met-baard als een revolutionair uitziende PvdA-er die bij mij wat weemoed opriep. De enige keer dat ik Scheeres politiek echt tegenkwam was toen hij als DB-lid van de regio in onze Grote Kerk het gedachtegoed van de regio kwam toelichten om onze Broekpolder vol te gaan bouwen vorig jaar. Van 't Hof..... Het verleden - daar ging ook mijn volgende bezoek over: het historische karakter van het Hof. ’s Avonds in de Burgerzaal nam Frans Assenberg ons, namens de Stichting Boombehoud, mee om zowel in verleden als heden een kijkje te nemen in Het Hof/Oranjepark. Op luchtige toon en met veel foto’s gaf hij ons lesje ontstaansgeschiedenis over het Hof. Andere tijden, dat wel. Zo’n Ambachtsheer die vanuit zijn buitenplaats een prachtige parktuin met een biologische verantwoorde moestuin beheerd. Is nog eens wat anders dan het formaat van de hedendaagse volkstuin. In 1830 deed het toenmalige stadsbestuur een verstandige aankoop met de verwerving van 'de Ambachtsheerlijkheid van Vlaardingen en Vlaardingen Ambacht'. Het pleidooi van de stichting Boombehoud, daarin ondersteund door de Historische Vereniging, sprak ons natuurlijk aan. Historische elementen terugbrengen en goed en vooral zorgvuldig onderhouden, daar kwam het op neer. Ik baalde nogal toen ik navraag deed naar die oude bankjes die er stonden met boomstamelementen (van gietijzer denk ik) en sinds kort verdwenen..... opgeruimd! Wethouder Attema en de aanwezige ambtenaren wisten niet precies of die bankjes nog ergens waren. Het zal toch niet waar zijn dat ze naar de schroothoop verdwenen zijn. Ik heb natuurlijk gemeld dat naar onze mening in principe alles gerestaureerd kan worden… wij wachten het beloofde antwoord maar even af. Bram Keizerwaard vroeg nog of de stichting wel wist wat ze met het park wilde. In ieder geval een specialist die ervaring heeft met historische parken raadplegen, vond de Bomenstichting. Lijkt me eigenlijk een beetje open deur, Bram. Natuurlijk wil niemand er een Disney-park van maken. Dat verwijzen naar de historie van iets fundamentele betekenis heeft voor de identiteit van Vlaardingen hoef ik een historicus als Bram Keizerwaard natuurlijk niet uit te leggen. De combinatie van groen en geschiedenis is in dit geval voor de hand liggend. De voorzitter van de Historische vereniging Wouter den Breems noemde het Hof 'het Vondelpark van Vlaardingen'. En zo simpel is het eigelijk. Als we er in slagen een goede verbinding met ons groene buitengebied de Broekpolder te maken, begint het toch wel op een unieke plek in de randstad te lijken als het gaat om stedelijk groen. Achter De Kulk door en langs de begraafplaats en de molen zit je vanuit de Broekpolder zo in het Oranjepark en omgekeerd natuurlijk. Moet de kop van het Buizengat wel een groen karakter krijgen. Zullen we eens navragen. Kan misschien dienen als tegenwicht voor wat Hjalmar Teunissen in zijn column "de tweede fase van de aanval op het Hof" noemt. De wethouder meldde dat met de opknapbeurt van het Hof al begonnen was. We gaan er in de commissie nog over praten. Op 16 september gaat de Raad, onder deskundige leiding van de Bomenstichting, ook nog kijken in het Hof. 't Lijkt me dat we als GroenLinks de aanzet tot het herwaarderen van het historische karakter van het Hof maar eens op een a4-tje moeten zetten. Ik zal Frans vragen of we alvast zijn tekst op de website mogen zetten. ... naar 't Hoofd/RivierzôneNa de pauze wandelden we van 't Hof naar ‘t Hoofd. Frans zei het voor de pauze al: "het is nog niet helemaal af". We werden bijgepraat over de ontwikkelingen in de Rivierzône. René Daemen - de programmamanager - hield een uitstekende presentatie. Een kort overzicht van de historie, de grote lijnen en de belangrijke nieuwspunten. Bijzonder was om te horen dat Deltalinqs - belangenbehartiger van de haven- en industriële bedrijven - na hun actie om ons het bouwen in de nabijheid van de KW haven onmogelijk te maken, nu toch een lokaal convenant gaat sluiten. 'n Beetje eieren voor hun geld gekozen omdat ook de Gemeente Vlaardingen procedures kan aanspannen als er een 'fietsenstalling' aan de overkant gebouwd gaat worden. De lijn: “zullen we er samen proberen uit te komen” is weer opgepakt. Ik hoop dat het bedrijfsleven deze gedachtegang vasthoudt, anders zijn wij als gemeente een wel èrg onderliggende partij. Norfolk bouwt er stevig op los en gaat per 1 oktober een eerste afvaart doen - althans volgens de directie van Norfolk. Kunnen we gelijk zien hoe het gaat met de verkeersafwikkeling. In de vorige collegeperiode waren wij vrij sceptisch over de doorstroming richting Beneluxtunnel. René gaf voorzichtig aan dat de zaak goed in de gaten wordt gehouden en dat bijstellingen zeker tot de mogelijkheden behoren. In het stationsgebied onderhandelt het ROC Albeda nog steeds met NS Vastgoed. Op mijn vraag of de komst van de light-rail, en de daarbij behorende geringe geluidsoverlast, consequenties had voor de plannen was de reactie dat de inrichting van de bestemmingsplannen rekening houdt met het gewone treinverkeer. Valt het later mee dan kan bij de uitvoering rekening mee worden gehouden. GroenLinks raadslid Kees Borsboom vroeg zich af hoe het met 'het erbij betrekken' van (nieuwe) bewoners zou gaan lopen. Wij zijn hier wel erg benieuwd naar! Ook heb ik bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Vergulde Hand West aan de orde gesteld of er nog steeds rekening gehouden wordt met de ligging van het Volksbos en de daarbij zich onwikkelende natuurwaarden. Er komt nog steeds 'een zachte overgang' zoals we hadden afgesproken. Laten we hopen dat het geen (boter)zachte afspraak is! Interessant was dat op de plaatjes goed te zien is dat om veiligheidsredenen niet gebouwd mag worden direct naast de oever van de Nieuwe Waterweg. Er moet een flinke strook onbebouwd blijven. Ik heb het er al eens over gehad met Hans Versluijs. Het lijkt me de moeite waard om wat meer wandelroutes langs de Waterweg te maken. Dat moet zeker kunnen in het deel dat eigendom is van de gemeente. Hans denkt er over na.Jack Tsang.