Op Pad - Om méér te bewegen

Jack Tsang was niet de enige Vlaardingse bestuurder die bewoog op de GGD werkconferentie 'Een gewichtige zaak' op woensdag 21 september.

Op woensdag 21 september was er een conferentie over het overgewichtprobleem in onze regio georganiseerd door de GGD-NWN. Deze werkconferentie was bedoeld voor organisaties in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis die activiteiten (zouden kunnen) uitvoeren voor 0-19 jarigen rondom overgewicht, voeding en beweging. In het stadhuis van Schiedam luisterden en maakten de aanwezigen een aanzet tot beleid. Veel wordt er al gedaan! De tendens was dan ook dat er vooral niet steeds het wiel moet worden uitgevonden. Dat lijkt me prima! Wèl moeten we dan creatief blijven om vanuit de verschillende positieve ervaringen nieuwe en soms nog betere acties te ondernemen. Aandachtspunt is: hoe bereiken we de opvoeders? Als het gaat om 'gezond eten en gezond bewegen' blijkt vooral dat als er dingen samen met de ouders gedaan worden dit belangrijke ervaringen oplevert.Ook in het conferentieprogramma zat trouwens zo’n 'doe-activiteit': op de foto's zie je Eu Wha Yang, Cees Oosterom en ondergetekende stevig aan het bewegen.

Dat zien we niet elke dag, dat de wethouder Zorg zich even te buiten gaat aan de beweegcultuur..... Ik denk trouwens dat weinig Vlaardingers zullen weten dat èlke dinsdag, voorafgaande aan de collegevergadering, bijna het gehele college op de sportschool zich het hoofd fris traint. Met Eu Wha nog even van gedachte gewisseld over de gezonde Chinese eetcultuur - deze onderscheid zich duidelijk van andere, wèl dikmakende eetculturen. (Overigens wetende dat gebrek aan brandstof - armoede dus - aan de wieg van de wokcultuur gestaan heeft.) Alles in kleine stukjes snijden, olie heel heet en snel klaar èn weinig brandstof nodig. Milieuvriendelijk en toch met veel vitamientjes avant-la-lettre. Het lijkt GroenLinks wel Eu Wha! Wat doe je daar toch bij de VVD?Veel meer over 'gezond' is te vinden op de website van de GGD Nieuwe Waterweg Noord. Jack Tsang.