Nieuws over iedereen

GroenLinks is voor een toegankelijk en fris stadshart

Op de maandelijkse gemeenteraadspagina wordt door alle politieke partijen een prikkelende stelling becommentarieerd. In maximaal vijftig woorden geeft elke partij aan waar zij voor staat. Kort en krachtig! Om de informatie wat vollediger te geven zal GroenLinks steeds op onze website een korte toelichting op de stellingnamen geven. Om de informatie wat vollediger te geven zal GroenLinks steeds op onze website een korte toelichting op de stellingnamen geven.

Lees verder

Vredesweek 2005 - Een feest van ontmoeting!

Donderdagavond 22 september zal in het kader van de Vredesweek 2005 voor iedereen die wil een Feest van Ontmoeting gehouden worden op het ROC Albeda College. Op deze avond presenteren verschillende Vlaardigse groepen zich.

Lees verder

GroenLinks Vlaardingen vindt gehoor bij Provincie over een Groene Broekpolder

Vrijdag 16 september heeft het gemeenteraadslid Corrie Kortleven (GroenLinks Vlaardingen) bij de Provincie Zuid-Holland nogmaals gepleit voor een groene Broekpolder. Na onder andere de krachtige actie "Duizend redenen om de Broekpolder groen te houden" heeft de Regioraad Rijnmond gereageerd met een voorlopig niet bouwen, maar de Broekpolder bleef daarmee op termijn een mogelijke zoeklocatie voor woningbouw (landelijk wonen). De laatste mogelijkheid om de plannen te wijzigen was via een hoorzitting in Den Haag.

Lees verder

GroenLinks en de Vlaardingse begroting: Over nieuwe huizen, persluchtmaskers, peentjes en 'lusten en lasten'

Tijdens de behandeling van de begroting 2006-2009 in de Vlaardingse gemeenteraad sprak Jack Tsang namens de GroenLinks-fractie de belofte uit om met suggesties te blijven komen om de verbondenheid met Vlaardingers concreet vorm te geven. "In stenen, in natuur en in sociale maatregelen." Hij diende een motie in om als gemeente de voedselbank een donatie te geven.

Lees verder

Corrie Kortleven geïnterviewd over autodate

In september is er de week van de vooruitgang met op 19 september een 'autodate-dag'. Na vragen van de GroenLinks-fractie aan B&W over de invoering van het autodate-systeem in Vlaardingen interviewde Omroep Vlaardingen GL raadslid Corrie Kortleven hierover.

Lees verder