Nieuws over Fouad Akka

Ruim Denken bijeenkomst Laaggeletterdheid groot succes

Bijeenkomst Ruim Denken - Laaggeletterdheid in Vlaardingen - 21 nov. 2016

Met ruim 64 bezoekers is de Ruim Denken avond afgelopen 21 november over Laaggeletterdheideen succes te noemen. D66 en GroenLinks Vlaardingen organiseerden deze bijeenkomst in de Kroepoekfabriek om het bewustzijn voor dit probleem te vergroten.

Lees verder

We zorgen voor elkaar!

Nu de verkiezingen naderen laait de discussie over omvorming van het huidige zorgverzekeringstelsel weer op. GroenLinks vindt dat ziek zijn geen eigen risico is. Het geld voor de zorg moet ook echt naar de zorg en niet naar het salaris van bestuurders, winst van farmaceuten of het marketingbudget van zorgverzekeraars. Maar GroenLinks is niet voor een nationaal zorgfonds zoals wordt bepleit door partijen zoals de SP. Een kleine introductie in de discussie.

Door Fouad Akka 

Lees verder

Verslag themabijeenkomst GroenLinks - De staat van de zorg

Verslag themabijeenkomst 'Staat van de zorg'- 19 april 2016 - GroenLinks Vlaardingen

Op dinsdag 19 april kwamen ruim 60 Vlaardingers en Schiedammers richting de Stadsgehoorzaal voor een avond over de staat van de zorg. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van GroenLinks Vlaardingen en Schiedam. Het publiek bestond uit een bont gezelschap van o.a. raadsleden, bestuurders, professionals, werkzaam bij Careyn, Pameijer, Stroomopwaarts en Buurtzorg, en zelfs de directeur van Minters was aanwezig. Ook de trouwe GroenLinks leden waren ruim vertegenwoordigd in de zaal.

Lees verder