Nieuws over Kees Borsboom

GroenLinks vraagt college naar ambitie om beter te scoren op zonne-energie

GroenLinks Vlaardingen vraagt college naar ambitie m.b.t. opwekking zonne-energieZonne-energie - 21 juli Vlaardingen

Reeds bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Kees Borsboom aangedrongen op meer ambitie bij het college, met name op het gebied van duurzaamheid. Op 14 juli verscheen er een rapport van de stichting Natuur en Milieu waaruit blijkt dat de gemeente Vlaardingen zeer laag scoort op het gebied van het zelf opwekken van energie. Reden genoeg om het college nadere vragen te stellen.

Lees verder

GroenLinks stemt niet in met de voorjaarsnota 2015

Vorige week heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota besproken. Het college geeft in grote lijnen aan welke plannen in 2016 zullen worden gaan uitgevoerd. Uiteraard hoort daarbij een sluitende begroting. GroenLinks stemde tegen de voorjaarsnota vanwege het ontbreken van een visie op Vlaardingen en vanwege de afwezige paragraaf over duurzaamheid.

Lees verder

Blankenburgtunnel: GroenLinks zoekt het hogerop

GroenLinks tegen Blankenburgtunnel!

GroenLinks vraagt in brief aan de Vlaardingse politieke partijen om hun landelijke fracties in de Tweede Kamer te vragen aan te dringen bij de minister om de alternatieven voor de kanteldijk bij aanleg van de Blankenburgtunnel op tafel te houden. We willen dat mens en milieu centraal staan in de besluitvorming! 

Lees verder

Winstverdeling.....

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom tijdens Vlaardingse gemeenteraad 25 juni 2015

Het Vlaardings College verdeelt een winst van 4,9 miljoen, terwijl er eigenlijk maar een positief resultaat is van 6 ton.....

Lees verder

De uitstoot stikstof/fijnstof door Blankenburgtunnel blijft gelijk…. Hoera?

Tekening RWS Blankenburgverbinding - sept. 2014

De uitstoot van stikstof/fijnstof zal overal in Nederland, door al genomen en nog te nemen technische maatregelen, gaan verminderen, zo is de algemene verwachting. Behalve in Vlaardingen..... daar wordt, in de discussie over de Blankenburgtunnel, door de wethouder er van uitgegaan dat de zogeheten ‘Saldo 0’ doelstelling wordt gehaald. GroenLinks fractie voorzitter Kees Borsboom verbaasde zich gisteren in de ‘Commissie Stad’ erover dat hierover niets duidelijk wordt vermeld in de verstrekte informatie van het college en gedaan wordt alsof ‘saldo 0’ helemaal wordt bereikt, terwijl het in de tekst feitelijk alleen blijkt te gaan over het geluid. GroenLinks vraagt om een aanvulling van de informatie over de luchtkwaliteit.

Lees verder