Nieuws over Kees Borsboom

GroenLinks fractie stelt vragen over gewijzigde verkeerssituatie Van der Driftstraat

Naar aanleiding van een nieuwsbericht op Vlaardingen24 aangaande een gewijzigde verkeerssituatie op de Van der Driftstraat, heeft de GroenLinks fractie vragen gesteld aan het college. De gewijzigde situatie blijkt dermate onveilig te zijn voor met name de kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en (brom)fietsers en is bovendien met de naastgelegen Bavinckschool een gevaar voor kinderen. De fractie wil weten wat de redenen zijn geweest om de verkeerssituatie zo onveilig te creëren, en welke oplossing het College hiervoor voor ogen ziet. Ten tijde van het indienen van de vragen zijn er al nieuwe belijningen en markeringen aangebracht, het blijft alsnog de vraag of de scholieren veilig hun plaats van bestemming bereiken. Wij zien daarom de antwoorden met belangstelling tegemoet... 

Lees verder

GroenLinks fractie stelt vragen over problemen rondom PGB's

Veel aandacht de laatste tijd in de media voor de problemen met uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Naar schatting heeft 25% van de zorgverleners nog geen geld ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Andere problemen zijn: verkeerde betalingen, zoekgeraakte of verkeerd ingevoerde gegevens, en het slecht bereikbaar zijn van de SVB en haar website. GroenLinks wil graag weten wat de stand van zaken is in Vlaardingen, en hoe het College met deze problemen omgaat.

Lees verder

Vlaardingen en duurzaam, nu even niet…..

De coalitie blijkt achter het college aan te lopen en kiest er niet voor om bij aanbestedingsbeleid duurzaamheid mee te laten tellen. De GroenLinksmotie die hiervoor werd ingediend haalde het dan ook niet.

Lees verder

AD 18 febr. 2015: GroenLinks zorgen om aardgas

AD 18 febr. 2015: GroenLinks zorgen om aardgas

GroenLinks is furieus over het voornemen om middels fracking aardgas te winnen uit de bodem en heeft het college vragen gesteld. De SP reageert dat zij eveneens geen voorstander is, maar dat ze eerst de antwoorden van de wethouder afwachten en laten daar hun oordeel van afhangen.

Lees verder