Nieuws over Kees Borsboom

Burgerparticipatie met het mes op tafel

Besluit bouwhoogte Van Ruytenburgh - raad okt. 2014

In de raadsvergadering van 30 oktober kwam wederom het bestemmingsplan de Buitenplaats van Ruytenburch ter sprake. Op 9 oktober was dit voorstel op verzoek van de VVD van de agenda gehaald om dat er nog teveel ‘losse eindjes’ aan het bestemmingsplan zaten. GroenLinks eiste in de daaropvolgende commissievergadering dat de wethouder moest aansturen op een akkoord met de omwonenden.

Lees verder

GroenLinks ontevreden na Raad en vraagt daarom alsnog om duidelijkheid

Waar is de reactie van het college op de GroenLinks brief - onderwerp Blankenburgtunnel, en wat heeft de Stadsgehoorzaal te horen gekregen over hoe te handelen in het komend seizoen? GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom is niet tevreden met twee onduidelijke antwoorden, gegeven in de raadsvergadering van 18 september, en stelt hierover vragen aan het college.

Lees verder

Straatnaamgeving Nelson Mandela duurt GroenLinks te lang

Nelson Mandela

GroenLinks wacht al sedert het college groen licht gaf afgelopen januari op uitvoering en wordt ongeduldig. De fractie is het volledig met het college eens dat Nelson Mandela behoort tot de personen met een bijzondere verdienste voor de wereld. GroenLinks wijst het college op de mogelijkheid de hulp in te schakelen van de Vlaardingse burgers om hen bij hun, schijnbaar moeilijke, zoektocht te helpen.

Lees verder

GroenLinks stelt college vragen over toestaan vreugdevuren oudejaarsnacht

Het college is voornemens toch weer vreugdevuren toe te staan in de nacht van 31 december 2014/1 januari 2015 door opnieuw ontheffingen te verlenen. Dit ondanks negatieve adviezen van de politie en de Veiligheidsregio! Het college baseert dit besluit op een peiling bij de partijen uit de Raad, bijeen op een thema-avond 'Veiligheid' jl. mei. GroenLinks vindt in de weergave van deze peiling haar standpunt, namelijk 'het binnen twee á drie jaar afbouwen in de omvang van deze vreugdevuren tot nul', in het geheel niet terug! Bovendien verbaast het GroenLinks dat het college op basis van een dergelijke peiling besluiten neemt in plaats op basis van een bespreking in de Raad!
De uitspraak van het college om in de toekomst een vreugdevuur op de locatie Marathonweg te zullen gaan verbieden heeft slechts te maken met 'infrastructurele maatregelen' die dan zullen zijn uitgevoerd, en niet met enig ander beleidsmatig en inhoudelijk argument. Deze argumenten betreffen immers verboden in verband met de bescherming van het milieu en de openbare orde en veiligheid. Worden de te verlenen ontheffingen wel gebaseerd op voldoende onderzoek naar de mogelijk negatieve gevolgen van vreugdevuren?

Lees verder