Nieuws over Kees Borsboom

De Raad neemt afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn

Afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn - 10 juli 2014

In zijn functie van vicevoorzitter van de Raad besloot Kees Borsboom de raadsvergadering van 10 juli met een afscheidswoord aan Bas Eenhoorn die, geroepen door Den Haag, ‘Nationaal commissaris digitale overheid’ wordt. Hoe werd de inbreng van deze burgemeester ervaren? “Straight, kort en vooral niet te lang zeuren over bepaalde onderwerpen. … Wij hebben wel van u genoten, ieder op zijn eigen wijze. … Beste Bas, deze raad dankt je voor je inzet voor Vlaardingen, voor het voorhouden van de spiegel.” Reactie Bas Eenhoorn o.a.: "Het was een waar genoegen, maar ’t was vooral een eer".

Lees verder

GroenLinks stelt voor om vrijwel alle bezuinigingen terug te draaien

Bericht AD - 9 juli 2014

Naast een uitgebreide schriftelijke reactie en een schaduwbegroting heeft de fractie van GroenLinks ook een mondelinge bijdrage geleverd in het debat bij de voorjaarsnota 2014. Visieloos en boekhoudersmentaliteit zijn de sleutelwoorden in het stuk. Een complete stad is volgens de fractie een stad met een zwembad, Stadsgehoorzaal, kinderboerderij en een duurzaamheidscentrum. Daarnaast geen bezuinigingen op allerlei subsidies van instellingen die allen een maatschappelijk functie hebben.

Lees verder

Voorjaarsnota 2014 - GroenLinks komt met alternatieve begroting

GroenLinks ("bezuinigingen geen onontkoombaar natuurverschijnsel") heeft haar uitgebreide reactie op de voorjaarsnota 2014 op papier gezet. GroenLinks is tegen de voorgenomen bezuinigingen en geeft een dekking aan om de begroting 2015 toch sluitend te hebben. Een uitgebreide visie op de stad en een alternatieve begroting.

Lees verder

Suggesties GroenLinks aan college en Raad voor inrichting rondom V&D gebouw

Na een relatief lange periode is ‘de politiek’ weer begonnen. GroenLinks, nu in de rol van de oppositie, zal de voorstellen van het college inhoudelijk beoordelen en daar waar nodig suggesties meegeven. In bijgaande notitie aan het College en de Raad geeft Kees Borsboom enkel suggesties om de aantrekkelijkheid van het centrum en de verkeersveiligheid rondom het nieuwe V&D gebouw te verbeteren.

Lees verder