Nieuws over Kees Borsboom

Straatnaamgeving Nelson Mandela duurt GroenLinks te lang

Nelson Mandela

GroenLinks wacht al sedert het college groen licht gaf afgelopen januari op uitvoering en wordt ongeduldig. De fractie is het volledig met het college eens dat Nelson Mandela behoort tot de personen met een bijzondere verdienste voor de wereld. GroenLinks wijst het college op de mogelijkheid de hulp in te schakelen van de Vlaardingse burgers om hen bij hun, schijnbaar moeilijke, zoektocht te helpen.

Lees verder

GroenLinks stelt college vragen over toestaan vreugdevuren oudejaarsnacht

Het college is voornemens toch weer vreugdevuren toe te staan in de nacht van 31 december 2014/1 januari 2015 door opnieuw ontheffingen te verlenen. Dit ondanks negatieve adviezen van de politie en de Veiligheidsregio! Het college baseert dit besluit op een peiling bij de partijen uit de Raad, bijeen op een thema-avond 'Veiligheid' jl. mei. GroenLinks vindt in de weergave van deze peiling haar standpunt, namelijk 'het binnen twee á drie jaar afbouwen in de omvang van deze vreugdevuren tot nul', in het geheel niet terug! Bovendien verbaast het GroenLinks dat het college op basis van een dergelijke peiling besluiten neemt in plaats op basis van een bespreking in de Raad!
De uitspraak van het college om in de toekomst een vreugdevuur op de locatie Marathonweg te zullen gaan verbieden heeft slechts te maken met 'infrastructurele maatregelen' die dan zullen zijn uitgevoerd, en niet met enig ander beleidsmatig en inhoudelijk argument. Deze argumenten betreffen immers verboden in verband met de bescherming van het milieu en de openbare orde en veiligheid. Worden de te verlenen ontheffingen wel gebaseerd op voldoende onderzoek naar de mogelijk negatieve gevolgen van vreugdevuren?

Lees verder

De Raad neemt afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn

Afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn - 10 juli 2014

In zijn functie van vicevoorzitter van de Raad besloot Kees Borsboom de raadsvergadering van 10 juli met een afscheidswoord aan Bas Eenhoorn die, geroepen door Den Haag, ‘Nationaal commissaris digitale overheid’ wordt. Hoe werd de inbreng van deze burgemeester ervaren? “Straight, kort en vooral niet te lang zeuren over bepaalde onderwerpen. … Wij hebben wel van u genoten, ieder op zijn eigen wijze. … Beste Bas, deze raad dankt je voor je inzet voor Vlaardingen, voor het voorhouden van de spiegel.” Reactie Bas Eenhoorn o.a.: "Het was een waar genoegen, maar ’t was vooral een eer".

Lees verder

GroenLinks stelt voor om vrijwel alle bezuinigingen terug te draaien

Bericht AD - 9 juli 2014

Naast een uitgebreide schriftelijke reactie en een schaduwbegroting heeft de fractie van GroenLinks ook een mondelinge bijdrage geleverd in het debat bij de voorjaarsnota 2014. Visieloos en boekhoudersmentaliteit zijn de sleutelwoorden in het stuk. Een complete stad is volgens de fractie een stad met een zwembad, Stadsgehoorzaal, kinderboerderij en een duurzaamheidscentrum. Daarnaast geen bezuinigingen op allerlei subsidies van instellingen die allen een maatschappelijk functie hebben.

Lees verder