Nieuws over Kees Borsboom

Voorjaarsnota 2014 - GroenLinks komt met alternatieve begroting

GroenLinks ("bezuinigingen geen onontkoombaar natuurverschijnsel") heeft haar uitgebreide reactie op de voorjaarsnota 2014 op papier gezet. GroenLinks is tegen de voorgenomen bezuinigingen en geeft een dekking aan om de begroting 2015 toch sluitend te hebben. Een uitgebreide visie op de stad en een alternatieve begroting.

Lees verder

Suggesties GroenLinks aan college en Raad voor inrichting rondom V&D gebouw

Na een relatief lange periode is ‘de politiek’ weer begonnen. GroenLinks, nu in de rol van de oppositie, zal de voorstellen van het college inhoudelijk beoordelen en daar waar nodig suggesties meegeven. In bijgaande notitie aan het College en de Raad geeft Kees Borsboom enkel suggesties om de aantrekkelijkheid van het centrum en de verkeersveiligheid rondom het nieuwe V&D gebouw te verbeteren.

Lees verder

GroenLinks scherp over het nieuwe coalitieakkoord

Kaft Coalitieakkoord Vlaardingen 2014-2018

Fractievoorzitter Kees Borsboom houdt bij de installatie van het nieuwe college een scherp betoog. Het coalitieakkoord op hoofdlijnen bestaat uit slechts twee elementen: 12 miljoen bezuinigen en van de burgers wordt steeds meer verlangd. Geld voor investeringen in de stad is er niet meer.

Lees verder

Interview Kees Borsboom bij Omroep Vlaardingen over vragen A4

GroenLinks blijft vragen stellen voor alle Vlaardingers – nu over gevolgen van de aanleg van de A4 voor de bewoners van de Holy. Een talud in hun achtertuin is namelijk niet wenselijk! Evenmin als lichtmasten van de sportvelden die in woonkamers schijnen, en een parkeergarage die niet ontsloten wordt! Er is weinig overleg tussen Schiedam en Vlaardingen en al helemaal niet met de bewoners. Dat moet anders volgens GroenLinks!

Lees verder