Nieuws over Kees Borsboom

Opnieuw vragen van GroenLinks over verkeersonveilige Schiedamseweg

Fractievoorzitter Kees Borsboom ontving een reactie van het college op de door hem gestelde vragen inzake de verkeersonveiligheid op de Schiedamseweg in Vlaardingen. Hij is ontevreden over de antwoorden: sommige vragen worden niet beantwoord; en als er al een antwoord is, dan slaat dat niet op de gestelde vraag. Kees Borsboom: “Het gaat ons nog niet eens zozeer om die antwoorden, maar de verkeersveiligheid is in het geding, en het college bagatelliseert de ernst van het probleem en verschuilt zich achter de op handen zijnde renovatie van de riolering!”. Daarom opnieuw vragen aan het college!

Lees verder

Politiek café Rondje Groen groot succes

Politiek café Rondje Groen - 28 febr. 2014

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde GroenLinks Vlaardingen vrijdagmiddag jl. een politiek café: Rondje Groen. In café Stam aan de Markt interviewde onze wethouder Jan Robberegt de eerste vijf kandidaat-raadsleden van de lijst.

Lees verder

Wat bereikte GroenLinks in de regio Rijnmond

Kees Borsboom

GroenLinks Rijnmond maakt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een serie artikelen waarin de verschillende fracties die deel uitmaken van het samenwerkingsverband GroenLinks Rijnmond worden voorgesteld. In deze artikelen geven de huidige fractievoorzitters een overzicht van wat zij de afgelopen vier jaar hebben bereikt en de lijsttrekkers een vooruitblik op wat zij de komende vier jaar willen bereiken.

Lees verder

GroenLinks trekt aan de bel in de VOP

GroenLinks trekt aan de bel in de VOP

Nadat bij vier instellingen taarten zijn uitgedeeld in het kader van complimentendag (zie ook foto's onderaan) is voor een aantal GroenLinks-ers ook de zaterdagmiddag voor GroenLinks weer bestemd om de wijk in te gaan.
Dit keer trekt GroenLinks aan de bel in de Prins Hendrikstraat en de Stationsstraat - de twee straten waar de bewoners zelf al veel initiatieven ondernemen. We waren met zijn zessen, waaronder de fractievoorzitter Kees Borsboom, de partijvoorzitter Bronja Nijk en de nummer twee van de kandidatenlijst Fouad Akka.

Lees verder