Nieuws over Lianne van Kalken

Nieuw Coalitieakkoord: Handen uit de mouwen

Nieuw Coalitieakkoord gemeente Vlaardingen: Handen uit de mouwen - mei 2019

Op donderdag 17 mei 2019 is het coalitieakkoord gepresenteerd in Vlaardingen dat heet: ‘Handen uit de mouwen’. GroenLinks fractievoorzitter Lianne van Kalken en wethouder Bart de Leede hebben de afgelopen weken onderhandeld namens GroenLinks met vijf andere partijen: De Onafhankelijke Socialisten, VVD, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66, en zijn tot een akkoord gekomen. Hieraan voorafgaand is op maandag 13 mei het concept akkoord gepresenteerd aan de leden van GroenLinks, die hiermee instemden.

Lees verder

Interview in AD met Kegel, Bikker en van Kalken: “Het gaat om de stad”

Interview in AD met Kegel, Bikker en van Kalken: “Het gaat om de stad” - AD 13 april 2019

Het AD gaf op 13 april jl. twee Vlaardingse raadsleden en een wethouder de gelegenheid terug te blikken op “een roerig jaar”. Een jaar waarin “de stad heeft stil gestaan”. Waar ging het mis; welke invloed op het raadswerk had het; was de stad stuurloos; hoe gaat het vertrouwen in de Vlaardingse politiek hersteld worden? Enkele vragen waarop door de drie werd ingegaan. Er is nu een formatie gestart om te komen tot een nieuw college met als deadline 9 mei. De insteek is positief, want iedereen is het zat, dus niet blijven hangen in het verleden maar verantwoordelijkheid nemen en knopen doorhakken. Het gaat om de stad!

Lees verder

Raad zo snel mogelijk op zoek naar een meerderheidscollege

Afgelopen dinsdag 12 maart vond er een extra raadsvergadering plaats naar aanleiding van de berichten in het AD (zie HIER het AD-bericht van 8 maart) over de verhuur van arbeidsmigranten in de woning van Frans Hoogendijk. Op de maandag ervoor hebben de collegevormende partijen GroenLinks, VVD en CDA een gesprek met Hoogendijk gehad. De conclusie van dit gesprek is dat wij geen steun meer kunnen hebben in deze wethouder. Daarom heeft GroenLinks op dinsdagavond een motie van wantrouwen ingediend tegen Frans Hoogendijk.

Lees op deze pagina de verantwoording van GroenLinks fractievoorzitter Lianne van Kalken.

De motie van wantrouwen werd met 29 stemmen voor en 3 stemmen tegen van zijn eigen partij ONS.Vlaardingen aangenomen, waardoor de wethouder daarna ontslagen is.

Vervolgens is er een motie ingediend door GroenLinks, VVD en het CDA om (in)formateurs aan te stellen en hen opdracht te geven een college te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de raad op basis van een akkoord op hoofdlijnen over een aantal belangrijke dossiers, al dan niet met gedoogsteun. Ook deze motie is aangenomen, met 22 stemmen voor, en 10 stemmen tegen. De aankomende week wordt er met de raad verder gesproken over wie deze informateurs zullen zijn en wat de planning zal zijn om zo snel mogelijk een meerderheidscollege samen te kunnen stellen.

Lees verder

GroenLinks blikt terug op het bezoek van de Commissaris van de Koning en de raadsvergadering van 31 januari 2019

Afgelopen donderdag vond het ambtsbezoek plaats van Jaap Smit, de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, aan Vlaardingen. Het thema van deze middag was ‘Vlaardingen werkt. Samen.’.
De commissaris sprak met vertegenwoordigers vanuit de Vlaardingse samenleving, de gemeenteraad en met het college van burgemeester en wethouders. Door drie raadsleden werden er speeches gehouden, waarna de raad in gesprek ging met elkaar en de Commissaris van de Koning.

Lees verder

Pagina's