Nieuws over Lianne van Kalken

GroenLinks roept college op het schoolzwemmen weer in te stellen

GroenLinks wil zwemlessen op basisschool terug - art. 36 vragen 26 aug. 2015

Naar aanleiding van een waarschuwing van de directeur van de reddingbrigade Nederland maakt de GroenLinks fractie zich zorgen over het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaten. Het aantal ongevallen van verdrinking neemt toe. De fractie van GroenLinks vraagt aan de wethouder hoe de situatie in Vlaardingen is, en doet de suggestie om het schoolzwemmen weer in volle glorie te herstellen.

Lees verder

GroenLinks vraagt college naar ambitie om beter te scoren op zonne-energie

GroenLinks Vlaardingen vraagt college naar ambitie m.b.t. opwekking zonne-energieZonne-energie - 21 juli Vlaardingen

Reeds bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Kees Borsboom aangedrongen op meer ambitie bij het college, met name op het gebied van duurzaamheid. Op 14 juli verscheen er een rapport van de stichting Natuur en Milieu waaruit blijkt dat de gemeente Vlaardingen zeer laag scoort op het gebied van het zelf opwekken van energie. Reden genoeg om het college nadere vragen te stellen.

Lees verder

GroenLinks stemt niet in met de voorjaarsnota 2015

Vorige week heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota besproken. Het college geeft in grote lijnen aan welke plannen in 2016 zullen worden gaan uitgevoerd. Uiteraard hoort daarbij een sluitende begroting. GroenLinks stemde tegen de voorjaarsnota vanwege het ontbreken van een visie op Vlaardingen en vanwege de afwezige paragraaf over duurzaamheid.

Lees verder

Winstverdeling.....

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom tijdens Vlaardingse gemeenteraad 25 juni 2015

Het Vlaardings College verdeelt een winst van 4,9 miljoen, terwijl er eigenlijk maar een positief resultaat is van 6 ton.....

Lees verder

GroenLinks fractie stelt vragen over ouderen in financiële problemen

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over bijstandsgerechtigden die problemen krijgen door de overgang naar de AOW, stelt de GroenLinks fractie vragen aan het College. Voor mensen die 65 worden ontstaat soms een gat, omdat het in sommige gevallen wel enkele maanden duurt eer zij hun AOW pas ontvangen. Hierdoor kunnen zij in financiële problemen komen. Dat is volgens GroenLinks absoluut onwenselijk.

Lees verder