Nieuws over Lianne van Kalken

Opknapbeurt winkelgebied rondom V&D-gebouw

Direct na de realisatie van de nieuwbouw van het V&D gebouw in december 2013 was er te weinig tijd om ook het openbaar gebied aan te pakken en te updaten. Wethouder binnenstad Ruud de Vries had een viertal plannen laten uitwerken, van heel eenvoudig tot volledige renovatie. In meerdere commissievergaderingen vooraf zijn de plannen uitgebreid besproken en uiteindelijk moest de raad daar afgelopen donderdagavond 29 januari een beslissing over nemen. Het GroenLinks amendement om er tevens een autovrije zone van te maken (zie onder) haalde geen meerderheid.

Lees verder

Open brief GroenLinks als reactie op brief van CU/SGP aan burgemeester

De met grote raadsmeerderheid aangenomen motie in de Raad van 18 december 2014, waarin de burgemeester verzocht wordt onderzoek te doen naar gereguleerde wietteelt in Vlaardingen, heeft de fractie van CU/SGP ertoe gebracht de burgemeester een brief te sturen. “In principe wordt u als portefeuillehouder Veiligheid opgeroepen om een onderzoek in gang te zetten dat rechtstreeks indruist tegen het landelijk beleid. (…) Het zal voor u als burgemeester een lastige keuze zijn, hoe hier mee om te gaan.” In deze brief een aantal vragen en vervolgens vragen zij zich af “(…) nu de raad geen handhaving meer wenst van het (soft)drugsbeleid in Vlaardingen(…)”, of er niet “een zeer onwenselijke situatie” ontstaat. Volgens GroenLinks poneert de CU/SGP “in deze brief deels onjuiste interpretaties van de standpunten die de raad zou hebben ingenomen. Derhalve wil ook de GroenLinks fractie een reactie geven op uw brief, om nogmaals een en ander te verduidelijken.”

Lees verder