Nieuws over Lianne van Kalken

GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor

GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor - 11 december 2014

De GroenLinks fractie is voornemens een motie betreffende de legalisering van wietteelt in te dienen tijdens de raadsvergadering van volgende week. Verschillende andere partijen hebben al aangegeven dat ook zij vóór gereguleerde wietteelt zijn. GroenLinks wil dat Vlaardingen de gereguleerde wietteelt op de agenda zet en zal het college vragen hierover met de landelijke overheid in debat te gaan.

Lees verder

Deltabrug wordt 5 december omgedoopt tot Nelson Mandela Brug

Nelson Mandela

Op vrijdag 5 december zal om 13.30 uur de Deltabrug, gelegen tussen de Oosthavenkade en de Galgkade, worden omgedoopt in de Nelson Mandela Brug. Het is die dag precies één jaar geleden dat hij stierf. Burgemeester Blase heeft de GroenLinks fractie uitgenodigd om samen met hem op 5 december het naambord te komen onthullen. De fractie van GroenLinks hoopt dat vele Vlaardingers, en uiteraard GroenLinksers, hierbij aanwezig zullen zijn.

Lees verder

GroenLinks stelt wethouder vragen over beleidsplan Sociaal Domein

GroenLinks raadslid Lianne van Kalken heeft per mail vragen gesteld aan de wethouder van Sociale Zaken Cees Oosterom naar aanleiding van het beleidsplan ‘Sociaal Domein’. Dit plan schetst de ingrijpende veranderingen en groei van taken die de gemeente te wachten staat, en hoe het college die denkt te gaan invullen. Met name de privacy rondom de zorg is en blijft een speerpunt voor GroenLinks, maar hierover is en wordt in de commissie en de werkgroepen nog uitgebreid ingegaan door de wethouder. De vragen nu hebben betrekking op de betrokkenheid van ouders en jongeren, het familiegroepsplan, PGB en Right to Challenge.

Lees verder

Stadsgehoorzaal gered!

Het was al vrijdagmorgen vroeg alvorens de raad kon stemmen over alle ingediende moties en amendementen. Het was spannend, wat zou de toekomst zijn voor de Stadsgehoorzaal?

Lees verder

Begroting 2015 - geld kun je niet eten

Gisterenavond heeft de 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2015 plaatsgevonden. Het woord was die avond alleen aan de politieke partijen. In tegenstelling tot andere jaren waren er veel kritische opmerkingen op de door het college voorgestelde bezuinigingen, ook de coalitie liet van zich horen. De coalitie ondersteunde vrij algemeen de ingezette spaarwoede van het college, de oppositie bestreed juist de noodzaak om zoveel in zo korte tijd te moeten sparen.

Lees verder