Nieuws over Neill Voorburg

Alarmerend verlies aan insecten – GroenLinks wil maatregelen

Alarmerend verlies aan insecten – GroenLinks wil maatregelen

Het gaat slecht met onder andere bijen, kevers, vliegen en vlinders. Het aantal insecten is de afgelopen decennia met twee derde afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd. De resultaten zijn in lijn met Duits onderzoek uit 2017 waaruit al bleek dat 76% van de insecten de afgelopen 27 jaar is verdwenen. GroenLinks maakt zich ernstig zorgen en wil ook in Vlaardingen actie en stelt een drietal maatregelen voor.

Lees verder

Tweede hoorzitting Blankenburgtunnel bij Raad van State

Blankenburgtracé

Op 26 april 2018 vond bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburg-tunnel. De zitting ging over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde. Advocaten van het ministerie van Infrastructuur en Auke Wouda namens de beroepspartijen (o.a. de Midden-Delfland Vereniging) werden ruim drie uur bevraagd door de leden van de RvS.

Lees verder

GroenLinks 3-puntenplan - Doorpakken op duurzaamheid

GroenLinks: Doorpakken op duurzaamheidr - 3-puntenplan duurzaamheid

De transitie naar een duurzaam Vlaardingen is cruciaal de komende raadsperiode. GroenLinks wil de wegwerp economie omvormen tot een circulaire economie; van afval naar grondstof. Onze woningen en gebouwen worden energieneutraal en energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven, als het kan opgewekt door de bewoners van Vlaardingen zelf. Ook op het gebied van duurzaamheid komen wij daarom met een 3-puntenplan.

Lees verder